Petice: Nesouhlas s propuštěním PhDr. Věry Lendělové CSc. z ÚVES FF UK

V Praze dne 22. ledna 2014


doc. Mirjam Friedová, Ph.D.

děkanka FF UK

 

PhDr Marek Příhoda, Ph.D.

ředitel ÚVES FF UK

 Nesouhlas s propuštěním PhDr. Věry Lendělové CSc. z ÚVES FF UK

 Vážená paní děkanko FF UK,

vážený pane řediteli ÚVES FF UK,

 my, níže podepsaní bývalí a současní studenti a studentky Ústavu východoevropských studií (respektive Ústavu slavistických a východoevropských studií) FF UK vyjadřujeme politování nad připravovanými personálními změnami na Ústavu (chystaným propuštěním PhDr. Věry Lendělové, CSc.) Sílící zvěsti o plánovaném propuštění úspěšného a oblíbeného pedagoga nás naplňují sklíčeností. S touto personální změnou nelze souhlasit.

 Paní doktorka Věra Lendělová patří k dlouhodobým spolupracovníkům Ústavu. Kombinace jejích specializací je zcela jedinečná. Svou prací přispěla ke vzdělání a výchově nejedné generace studentů, především ukrajinistů, ale také rusistů a dalších studentů slavistických oborů. Podílela se nebo přímo iniciovala vznik řady odborných knižních publikací a je výraznou vědeckou osobností.

 Případný odchod doktorky Věry Lendělové z pracoviště ÚVES pociťujeme jako nenahraditelnou profesní a lidskou ztrátu.

 Prosíme Vás proto o podniknutí nezbytných kroků, které udrží doktorku Věru Lendělovou na stávajícím pracovišti a zajistí jí odpovídající pracovní podmínky.

 Předem děkujeme.

S vírou v moudré řešení situace,

...

Podepsat zde: http://www.petice24.com/nesouhlas_s_proputnim_phdr_vr
y_lendlove_csc_z_uves_ff_uk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petice:
Nesouhlas s propuštěním PhDr. Věry Lendělové CSc. z ÚVES FF UK
,
aneb ukrajinistika v Praze na FF UK je ohrožena...
Podpořme ukrajinistiku na FF UK... Iniciativa ukrajinských sdružení v ČR   

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace