DĚTI Z ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE VE VILŠANECH NA UKRAJINĚ POPRVÉ ZA HRANICEMI SVÉ ZEMĚ

Ve čtvrtek 6. května přijede do Prahy kolem 8. hodiny 20 dětí z Ústavu sociální péče ve Vilšanech na Zakarpatské Ukrajině, ústavu pro děti s nejhlubší mentální retardací.

Ve čtvrtek 6. května přijede do Prahy kolem 8. hodiny 20 dětí z Ústavu sociální péče ve Vilšanech na Zakarpatské Ukrajině, ústavu pro děti s nejhlubší mentální retardací. Tato cesta je pro děti první zahraniční návštěvou a jen jednou z mála, kdy se mohou podívat za plot svého „domova". Všechny děti jsou členy pěveckého souboru Huculyk. Za doprovodu harmonikáře zpívají především národní zakarpatské písničky. Děti se během pobytu zúčastní spolu s hudební skupinou dětí z Jedličkova ústavu The Tap Tap workshopu, při kterém se budou prolínat styly a jazyky obou hudebních souborů. Vrcholem této dílny budou samostatná i společné vystoupení souborů v rámci festivalu Vysoko, Výše, Vyšehrad (www.vysokovysevysehrad.cz). Hlavním cílem tohoto festivalu je přirozená integrace dětí s postižením prostřednictvím pestrého kulturního programu, na jehož tvorbě se oni sami aktivně podílejí. Týdenní hudební workshop přinese dětem prožitek společné tvůrčí práce na konkrétním výsledku, který budou vzápětí veřejně prezentovat. Věříme, že se dětem podaří navázat nová přátelství, rozšířit své sociální kompetence, zvýšit sebevědomí a sebehodnocení, víru ve vlastní možnosti, schopnosti a dovednosti. Děti z Ukrajiny budou po celou dobu pobytu v Praze ubytovány v rodinách, především u mladých lidí, kteří jako dobrovolní spolupracovníci o.s. BODAJ navštěvují ÚSP ve Vilšanech v čase svého studijního nebo pracovního volna. Pobyt dětí bude doprovázet pestrý skupinový i individuální kulturní program. Součástí Tiskové zprávy jsou fotografie zachycující děti z pěveckého souboru Huculyk. V Praze dne 5. května 2004 Místo konání: Praha; hudební workshop v prostoru Jedličkova ústavu a škol Doba trvání pobytu dětí v Praze: 6. - 15. května 2004 Koordinace projektu: Martina Němcová (tel.: 777 866 250 ) Zdena Caisová (608 046 740 ) Pobyt ukrajinských dětí v Praze podporují: East Express (autobusové linky na Ukrajinu), Interacta (cestovní kancelář), Nadace Divoké husy, Jedličkův ústav a školy, Nadační fond na pomoc postiženým dětem na Ukrajině, občanské sdružení TAP, Dopravní podniky Hl.m.Prahy, McDonald's Pobyt ukrajinských dětí v Praze organizují: Občanské sdružení „BODAJ": Bělčická 2823/8, 141 00 Praha 4; www.bodaj.com; bodaj@bodaj.com Občanské sdružení „Ukrajinská iniciativa v ČR": Vodičkova 30, 110 00 Praha 1
Bodaj

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace