Rozmanitý svět - klub pro děti z ciziny i Čech

Od prosince 2005 je otevřen v Praze 5 klub Rozmanitý svět, určený pro všechny děti cizinců žijících, studujících a pracujících v Praze.

   Od prosince 2005 je otevřen v Praze 5 klub Rozmanitý svět, určený pro všechny děti cizinců žijících, studujících a pracujících v Praze.

 Prostřednictvím klubu mají děti-cizinci příležitost zlepšit si své znalosti českého jazyka a získat lepší všeobecný přehled o české kultuře, který je základním předpokladem úspěšné integrace cizinců do české společnosti. Veškeré aktivity klubu jsou pro děti zdarma.

Obecně prospěšná společnost Prosperita připravila ve spolupráci s fakultními základními školami Trávníčkova a Brdičkova na Praze 5, Centrem pro integraci cizinců a Poradnou pro uprchlíky vzdělávací projekt čerpající dotaci ze Strukturálních fondů Evropské unie.

Obsahem projektu je vytvoření multikulturního vzdělávacího klubu Rozmanitý svět, který je určen všem dětem cizincům navštěvujícím pražské základní školy. Součástí klubu Rozmanitý svět je doplňující výuka českého jazyka pro děti cizinců - 1x týdně 45 min , přiblížení tradic a zvyklostí české kultury pro děti cizinců - 1x týdně 45 min,.
1x za 2 měsíce se budou pořádat multikulturní dny - neformální setkání a povídání o tradicích cizích zemí, kde budou žáci prezentovat své země a kultury, ze kterých pocházejí.

Výuka je vedena formou her, používáním interaktivních výukových programů a metod, individuálním přístupem ke každému dítěti a pomocí aktivního zapojení dětí cizinců a českých žáků do programu klubu. Jednou za měsíc je připraveno sociální a právní poradenství pro rodiče-cizince, jednou za měsíc bude k dispozici logopedická poradna pro děti-cizince s vadami řeči, knihovnička plná knížek, slovníků, her a multimediálních výukových programů pro děti s multikulturní tématikou.

Počet dětí cizinců se na českých školách neustále zvyšuje, a tak se jejich integrace nejen do škol ale i do české společnosti stává důležitým úkolem. Vyučování ve školách probíhá zpravidla jen v českém jazyce, který představuje pro děti cizince velkou bariéru v jejich zapojení a rozvoji. Kromě toho, že se děti-cizinci naučí lépe komunikovat v českém jazyce, přispěje projekt i k sociální integraci cizinců do společnosti a jejich přizpůsobení se sociokulturnímu prostředí.
Projekt pomůže dále odstranit psychologické zábrany a předsudky lidí žijících v cizím prostředí.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl.m. Prahy.
Kontakt ROZMANITÝ SVĚT
Prosperita, o.p.s
Alexandra Zlatníková
Projektová manažerka
Tel: 731 440 311
E-mail: alexandra.zlatnikova@prosperita-ops.cz
www.prosperita-ops.cz/rozmanitysvet

Zdroj: ROZMANITÝ SVĚT
www.praha13.cz

společnost Prosperita

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace