Chrám sv.Kosmy a Damiána v Emauzích na Slovanech

Díváte-li se od Vltavy na benediktinský emauzský chrám, upoutá vás jistě vlevo stojící malá stavba - kostel svatých Kosmy a Damiána.

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v ČR 
www.exarchat.cz

Chrám sv.Kosmy a Damiána v Emauzích na Slovanech
Vyšehradská 49, PRAHA 2

Díváte-li se od Vltavy na benediktinský emauzský chrám, upoutá vás jistě vlevo stojící malá stavba - kostel svatých Kosmy a Damiána.
Je to raně barokní stavba z let 1657-1659. Interiér zdobí valená klenba s původní štukovou dekorací. Původní oltář je z r. 1713 a dal jej postavit opat Martin Zedlitz pro klášterní emauzský chrám. Oltářní obraz je raně barokní, je na něm zobrazen svatý Václav s oběma patrony chrámu. Lze si podle tohoto zbytku udělat představu o barokním charakteru Emauz před jejich gotizující přestavbou.
Pravděpodobně první historická zmínka o románském kostelíku je z r. 1178. Podle vyprávění kronikáře však kostelík rád navštěvoval  již svatý Václav. Jisté je, že ve 12. století sloužil jako farní kostel osady podskalské.

Když se Karel IV. rozhodl vybudovat v Praze klášter se slovanskou východní liturgií, zvolil místo u farního kostela sv. Kosmy a Damiána, který sloužil do ukončení stavby(1372) jako kostel klášterní. Už  tehdy si církev i Karel uvědomovali význam společného křesťanského dědictví, dědictví východní kontemplativní hloubky a západní křišťálové jasnosti a také význam této společné tradice pro svět a společnost. Čechy a Morava jsou jedinečným místem, kde se tyto tradice historicky křižují a prolínají od příchodu svatých věrozvěstů. Historický vývoj sice zanesl tento pramen, ale jeho potřeba stále inspirovala k jeho znovuobnovení. Otcové benediktini již před 2. světovou válkou snili o obnovení východní liturgie a později kostelík svatých Kosmy a Damiána vybavili ikonostasem a po vzoru některých benediktinských klášterů v Evropě začali východní liturgie slavit. Rok 1950 však všechno krutě zastavil.
V těchto posledních letech potřeba čerpat z bohatého pramene východní spirituality, mystiky a liturgie vyvstává s novou naléhavosti.


Svatí Kosma a DamiánSvatí Kosma a Damián - patrony lékařů, lékárníků, chirurgů, zubních lékařů, fyziků, ale i holičů, cukrářů a kramářů. Oba bratři samozřejmě ochraňují také všechny lékařské fakulty. Díky oblibě, které dosáhli, existuje mnoho jejich znázornění. Na obrazech většinou nalézáme mladé, vznešené osoby, jež u sebe mají lékařské instrumenty.

Ve východní církvi se jejich památka slaví 1. července, 17. října a 1. listopadu.
Rodní bratři Kosma a Damián pocházeli z Malé Asie. Jejich otec byl pohan, matka křesťanka. Matka v mládí ovdověla. Své syny vychovávala ke ctnostnému životu. Aby se bratři mohli lépe věnovat službě bližním, stali se lékaři. Neléčili však jen lidi, ale i dobytek. Brzy byli proslulí po celém okolí. Za své služby nebrali peníze a nevěnovali se jen nemocem tělesným, ale přinášeli svým pacientům i náboženskou útěchu. Bůh dal bratřím i dar zázraků. Jejich vlivem se také mnoho pohanů obrátilo na křesťanskou víru.

Za Diokleciánova pronásledování byli zajati i oba bratři. Byli nataženi na skřipec, ale protože Krista nezapřeli, vladař poručil, aby byli utopeni. Když je stráže svázaly a hodily do moře, vynesly vlny bratry bez pohromy na břeh. Vladař se pak od nich chtěl naučit kouzelnictví, ale oni jej vyzvali, aby přijal víru v Krista. Dalšího dne je dal vládce vrhnout do ohně, ale plamen jim neublížil. Pak byli bratři pověšeni na kříž a mučitelé po nich házeli kamení a stříleli do nich šípy. Kamení a šípy se však od bratří odrážely a neuškodily jim. Nakonec byli sťati mečem r. 303.

Bližší informace:
o. mitr. Kornel Baláž - rektor kostela tel.:  603 472 532  603 472 532 www.kosma.wz.cz

Zdroj, autor, foto: www.exarchat.cz

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace