Aktuality

Vícejazyčnost je bohatství

Kreativní soutěž pro děti na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce, práce jsou přijímány do 1. 11. 2020.

Spolek Zaedno vyhlašuje VIII. ročník kreativní soutěže na podporu čtení a psaní ve druhém jazyce "Vícejazyčnost je bohatství".
Práce jsou přijímány do 1. 11. 2020
Hlavní téma ročníku: Pohádky v cizích jazycích.

Milé děti a rodiče, vážení kolegové – pedagogové, knihovníci a pracovníci s dětmi,
přijměte naše pozvání k účasti v 8. ročníku dětské kreativní soutěže na podporu čtení a psaní v druhém jazyce Vícejazyčnost je bohatství.

Už jste o této nevšední soutěži možná slyšeli nebo jste se jí dokonce zúčastnili? Jako každoročně, tak i letos rozdáme spousty zajímavých cen – exkurze do muzeí a dalších institucí často se zajímavým doprovodným programem, diplomy a balíčky s věcnými cenami. Jak rádi říkáme, v naší soutěži vyhrává každý, a to už tím, že se jí zúčastní – a to protože se při tom něco nového naučí, zlepší si jazykové dovednosti, ale i postoje vůči sobě i ostatním.

Jak v soutěži uspět?
Při oceňování prací bereme v úvahu nejen uměleckou kvalitu děl, ale též pečlivost a vytrvalost při práci, originálnost (překreslovaná díla dostávají méně bodů), množství přečteného a napsaného textu a úroveň použití druhého jazyka. Kladně hodnotíme díla vytvořená ve více jazycích, vlastní kreativitu a inovativnost autora, spolupráci s kamarády, spolužáky, rodiči či učiteli. V kategorii kolektivních prací přidáváme body také za množství poslaných děl nebo počet zúčastněných žáků.

Téma letošního ročníku
Letošním tématem soutěže jsou „Pohádky v cizích jazycích“. Budeme rádi, pokud si vyberete pohádku, která vyšla v časopisu Kamarádi. Možné je však číst a tvořit podle jakékoliv pohádky. Za devět let, co časopis Kamarádi vydáváme, jsme publikovali nespočet pohádek ve 14 menšinových jazycích. Na tomto webu najdete pod záložkou časopis všechna doposud vydaná čísla. Většina z pohádek má i zvukovou nahrávku.

Ocenění
Letos se bude soutěžit o až 7 výletů pro celé třídy (volné vstupy do galerií, muzeí, zabavních center. Ve výjimečných případech můžeme uhradit část cestovného), mnoho věcných cen a krásné výukové materiály.

Práce jsou přijímány do 1. 11. 2020 na kamaradi@zaedno.org, prostřednictvím nahrání soutěžních prací nebo NEdoporučeně na Spolek Zaedno, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2

Více informací zde

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace