Aktuality

Uplatňování ustanovení Asociační dohody Ukrajina-EU ...

Dne 16. listopadu 2015 Generální sekretariát Rady EU notifikoval MZV Ukrajiny o dokončení vnitřních procedur, které jsou nezbytné pro dočasné uplatňování ustanovení Asociační dohody Ukrajina-EU v části prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA).

Dne 16. listopadu 2015 Generální sekretariát Rady EU notifikoval MZV Ukrajiny o dokončení vnitřních procedur, které jsou nezbytné pro dočasné uplatňování ustanovení Asociační dohody Ukrajina-EU v části prohloubené a komplexní zóny volného obchodu (DCFTA).

Tudíž ustanovení části IV „Obchod a otázky, související s obchodem“ Asociační dohody se bude uplatňovat od 1. ledna 2016.

V současné době pokračuje příprava k praktickému uplatňování obchodní části Dohody, zejména v oblasti technických předpisů, zlepšení právní úpravy a veterinární a fytosanitárních  opatření.

V této souvislosti je zapotřebí podotknout nekonstruktivnost pozice Ruské federace během posledního kola třístranných konzultací Ukrajina-EU-RF o obchodních otázkách, které proběhly ve dnech 9. - 10. listopadu t.r. v Bruselu. Zejména ruská delegace neukázala připravenost hledat kompromisní řešení, která by mohla být schválena během třístranného zasedání na ministerské úrovni 1. prosince t.r.,  neposkytla odůvodnění vlastních obav a pokračovala v naléhání na uzavření tripartitního právně závazného dokumentu.

V pozadí absence progresu v rámci třístranných konzultací RF posiluje aktivity v evropských hlavních městech s cílem diskreditace přístupu Ukrajiny a EK.

Současně  ruská strana se připravuje do již dříve zveřejněné zavedení, počínajíc  1. lednem 2016, dodatečných obchodních sankcí proti Ukrajině ve formě ukončení  uplatňování Dohody o volném obchodu uzavřené v rámci SNS a zavedení potravinového embarga.

Je třeba zdůraznit výlučně politickou povahu cílů RF v třístranném procesu ohledně prohloubené a komplexní zóny volného obchodu Ukrajina-EU, a také účelnost podmínění perspektivy formalizace vztahů mezi EU a Euroasijskou hospodářskou unií plněním Minských dohod.

Velvyslanectví Ukrajiny v České Republice

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace