Aktuality

Nový zákon o státním občanství je nepřiměřeně zpřísňující

Česká republika je již dnes nejpřísnějším státem EU ohledně udělování občanství cizincům a nový zákon má dát úředníkům ještě více moci nad cizinci...

Česká  republika  je  již  dnes  nejpřísnějším  státem  EU  ohledně  udělování  občanství  cizincům  a nový  zákon  má  dát  úředníkům  ještě  více  moci  nad  cizinci,  varují  Konsorcium  nevládních organizací   pracujících   s migranty   a   Poradna   pro   občanství/Občanská   a   lidská   práva.

V souvislosti   s novým   zákonem   o   státním   občanství  České  republiky,  který  má  vláda projednávat na své schůzi zítra, 3.10.2012, v 9:00, zaslaly nevládní organizace vládě otevřený dopis. 

Zákonu  vyčítají,  že  na  jedné  straně  sice  umožní  českým  občanům  i  cizincům  dvojí občanství,  ale  na  druhé  straně  nepřiměřeně  posílí  moc  úředníků  Ministerstva  vnitra  nad  těmi migranty.

„Zákon začali úředníci Ministerstva vnitra připravovat již od roku 2004, tedy hned poté,  co  Nejvyšší  správní  soud  začal  korigovat  jejich  rozhodovací  praxi  a  označil  mnoho jejich    rozhodnutí    za    svévolná;    snaží    se   zákon   napsat   tak,   aby   byli   v podstatě nekontrolovatelní, a zatím se jim to přes četné protesty odborné veřejnosti zřejmě daří," uvádí Mgr. Pavel Čižinský z Poradny pro občanství.

 Mezi  zpřísnění  patří  např.  zvýšení  počtu  podmínek  udělení  státního  ČR  (včetně  nepobírání sociálních  dávek,  znalost  ústavy  aj.),  zavádění  zcela  vágních  formulací  („Státní  občanství České  republiky  lze  udělit,  pokud  žadatel  je  integrován  do  společnosti  v  České  republice, zejména  pokud  jde  o  integraci  z  hlediska  rodinného,  pracovního,  nebo  sociálního."), omezování soudního přezkumu rozhodnutí, prodloužení lhůty k rozhodnutí ze současných 90 dnů na dvojnásobek (i s odvoláním bude celé řízení trvat téměř rok) nebo zavedení povinnosti některých dětí ze smíšených rodin předkládat testy DNA na otcovství.

Dle statistik Eurostatu je  přitom  ČR  již  dnes  nejpřísnějším  státem  při  udělování  občanství,  neboť  občanství  je udělováno  asi  jen  jednomu  tisíci  cizinců  ročně.  Cizinci  sami  označují  již  současný  stav  za netransparentní  a  bojí  se  o  občanství  žádat.  „Každé  takové  utajené a neprůhledné prostředí, byť zdůvodňované státní suverenitou, je vždy i rizikem korupčním," dodává Čižinský.

 Nevládní  organizace  v dopise  vyzvaly  ministry,  aby  ze  zákona  vypustili  ty  pasáže,  které dávají  úředníkům  Ministerstva  vnitra  „nepřiměřenou  moc  nad cizinci a cizincům naopak jen povinnosti  a  nejistotu"  a  aby  schválili  férovější  úpravu. 

Dle  Marka  Čaňka  z Konsorcia nevládních  organizací  pracujících  s migranty  je  třeba  určitá  změna  perspektivy:  „Občanství není  něčím,  čím  stát  musí  bezpodmínečně  šetřit.  V zájmu  každého  demokratického  státu  je, aby ti, kdo na jeho území trvale žijí, měli i všechna občanská práva a podíleli se na správě
věcí veřejných."

 

Více informací:

 

 

Zdroj: 

http://www.konsorcium-nno.cz/

http://www.mezikulturnidialog.cz/Informace/novy-zakon-o-statnim-obcanstvi-je-neprimerene-zprisnujici.html

 

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace