Mezinárodní setkání "Vzájemná komunikace = lepší integrace" v Praze ...

Rádi bychom Vás informovali o mezinárodním setkání

„Vzájemná spolupráce = lepší integrace" ve dnech 17. - 18. 3. 2010 v Radničním klubu  Staroměstské radnice, Staroměstské náměstí, Praha. 

Setkání se zúčastní zástupci státní správy a samosprávy ČR a reprezentanti  českých a zahraničních neziskových organizaci.

Ukrajinskou iniciativu v ČR zastupuje Vasilij Stachniv...

Občanské sdruženi Slovo21 organizuje toto setkání za finanční podpory Evropské Unie z prostředků Evropského Integračního Fondu a hl. m. Prahy.

_______________________________________________ 

Vzájemná komunikace = lepší integrace


Projekt s názvem Vzájemná komunikace = lepší integrace umožní přenos dobrých praxí v oblasti integrace cizinců v rámci evropských zemí. Tento týden se uskuteční první z akcí, kde se mohou setkat zástupci nevládního sektoru se zástupci samospráv, proběhne mezinárodní setkání v Praze.

Ve dnech 17.3.-19.3.2010 pořádá občanské sdružení Slovo 21 mezinárodní setkání v rámci projektu „Vzájemná komunikace=lepší integrace". Toto setkání je určeno pro představitele NNO z EU i představitele NNO a samosprávy z ČR a proběhne v Radničním klubu Staroměstské radnice v Praze.

Cílem aktivity je podpořit předávání zkušeností a osvědčených postupů mezi evropskými NNO a zástupci samosprávy, dále podpora vytvoření takových podmínek, které budou mít potenciál k realizaci společných projektů v budoucnu, vytvoření sítě na úrovni NNO a samosprávy vybraných států EU.

Představitelé NNO z EU byli vybráni na základě již navázaných kontaktů a oslovení nových organizací, které realizují podobně zaměřené projekty.

Aby výměna zkušeností byla co nejefektivnější, byly pozvány organizace ze států majících dlouhodobé zkušenosti s integrací cizinců i z těch států který jsou v tomto ohledu na počátku.

Součástí projektu „Vzájemná komunikace = lepší integrace" jsou další aktivity určené pro představitele NNO, zaměstnance samosprávy z ČR:

  1. Studijní návštěva
  2. - určena pro představitele NNO a zaměstnance samosprávy z ČR do 3 vybraných měst ve 3 státech EU. Cílem je, aby účastníci z ČR měli možnost přímo na místě získat informace o implementaci integračních politik a realizaci konkrétních projektů a také projednat možnost spolupráce na společných projektech v budoucnu.
  1. Předání zkušeností českým NNO
  2. - určeno pro české NNO. Z předchozích dvou aktivit bude vypracován výstup - písemný materiál obsahující nejdůležitější informace získané v rámci mezinárodního setkání a studijních návštěv. Získané zkušenosti z mezinárodního setkání budou předloženy na 2 informativních seminářích v Praze a v Plzni. Výstup předávaný českým NNO bude zveřejněn na www.slovo21.cz.

Doba realizace projektu je od 1. 2. 2010 do 30. 6. 2010

 

Občanské sdružení SLOVO 21 bylo založeno v roce 1999 v Praze a v současné době realizuje projekty vzdělávací, kulturní, mediální, projekty týkající se zvyšování veřejné informovanosti ad., především romské komunity a integrace cizinců žijících v České republice.

Základními cíli sdružení jsou boj proti rasismu a xenofobii, ochrana lidských práv, budování tolerance vůči minoritám, podpora vzdělávání a integrace menšin. Sdružení je otevřeno novým myšlenkám a iniciativám a spolupracuje se státními i nevládními organizacemi a institucemi z České republiky a zahraničí.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

První den

setkání proběhne prezentace aktuální situace v oblasti integrace cizinců na území ČR s akcentem na situaci na úrovni samosprávy a nevládního sektoru, dále budou prezentovány úspěšné projekty jednotlivých NNO a samosprávy z ČR (Olomoucký kraj, Hl.m.Praha, Karlovarský kraj, město Plzeň, město Havlíčkův Brod ad.).

Druhý den

bude věnován prezentaci zúčastněných NNO z členských států EU, zejména pak jejich úspěšných projektů, osvědčených metod a modelů v oblasti integrace cizinců (Španělsko, Rakousko, Německo, Itálie, Maďarsko).

Třetí den

je formou workshopu zaměřen na diskusi o možnosti realizace společných projektů a navázání partnerství v oblasti integrace cizinců.

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace