17. setkání národnostních menšin ... 7.12. v Clam-Gallasůvě paláci v Praze

Bohdan Zilynskyj: Ukrajinské muzeum v Praze a jeho násilná likvidace v r. 1948

Dovolujeme si Vás pozvat na 17. setkání národnostních menšin pořádané hl. m. Praha a Domem národnostních menšin o.p.s.
ve čtvrtek 7. prosince 2017
Konference „Kamenné instituce národnostních menšin a role samospráv při jejich podpoře“ a kulturně společenský večer
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
Akce se koná pod záštitou radního hl. m. Prahy Jana Wolfa.
Prosíme o potvrzení účasti vyplněním elektronické přihlášky na www.dnm-praha.eu  do 5. 12. 2017.

Program:

9.00–9.30 Úvodní slova
Blok 1 9.30–11.30
10. let Domu národnostních menšin
Andrej Sulitka, Etnologický ústav AV ČR,
Dům národnostních menšin v Praze – impulzy k uskutečnění záměru a realizace projektu.

Jaroslav Balvín, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati
Ohlédnutí za historií vzniku DNM.

Alexej Kelin, publicista, historik, zástupce ruské menšiny v Radě vlády pro NM,
Význam role DNM v činnosti ruské národnostní menšiny a jejích organizací, které navazují na
úsoěšné začlenění ruské předválečné demokratické emigrace do většinové společnosti. „Ruský
Oxford“ a jeho odkaz do dnešních dnů.

Ladislav Goral, Juliana Kousalová, RomPraha z.s.,
Romové a Dům národnostních menšin.

Michal Chrzastowski, Klub Polski v Praze,
Polská aktivity pod hlavičkou DNM.

Mgr. Viera Kučerová, BONA FIDE z.s.
Dom národnostných menin v Prahe – javisko a hľadisko aktivít slovenského spolku BONA FIDE.
diskuze, přestávka na kávu

Blok 2 11.30–16.00
Kamenné instituce národnostních menšin

Jana Horváthová, ředitelka, Muzeum romské kultury
Muzeum romské kultury / Od občanského sdružení ke státní instituci.

Leo Pavlát, ředitel, Židovské muzeum v Praze
Židovské muzeum v Praze ve vztahu ke státním institucím a místní samosprávě.

Petr Kaleta, FF UK,
Pražský Lužický seminář a jeho vliv na národní obrození Lužických Srbů / Lukáš Novosad,
Společnost přátel Lužice, Současná činnost Společnosti přátel Lužice a její financování.

RNDr. Tereza Freidingerová, Ph.D., FSV UK a Člověk v tísni, o.p.s.
Dobrovolnické aktivity mladých Vietnamců jako příležitost pro obce.

Změna programu vyhrazena.

Kulturně společenský večer
Společenské setkání při příležitosti 17. Setkání národnostních menšin
17.30–20.00
Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1, Mramorový sál / 2. patro
diskuze
13.00–14.00 oběd
Bohdan Zilynskyj: Fakulta sociálních věd UK,
Ukrajinské muzeum v Praze a jeho násilná likvidace v r. 1948.

Lenka Kopřivová, Sdružení občanů chorvatské národnosti v ČR
Muzeum moravských Chorvatů.

Joanna Wania, polská scéna Těšínského divadla
Historie a současnost polské scény Těšínského divadla.

Stanislav Brouček, Etnologický ústav AV ČR, Huu Uyen Pham
Snahy Vietnamců o institucionalizaci kulturní prezentaci v českém prostředí.

doc. PhDr. Anna Zelenková, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, PhDr. Magdaléna Rychlíková,
Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi, který vznikl při Slovanském ústavu v Praze.

Blok 3 16.00–17.00
Role samospráv při podpoře aktivit národnostních menšin
Milan Pospíšil, vrchní vládní rada,
Role Vlády ČR při podpoře aktivit národnostních menšin.

Jana Hajná, vedoucí, odd. pro národnostní menšiny a a cizince MHMP,
Hl. město Praha a při podpoře aktivit národnostních menšin.

Ondřej Mirovský, zástupce starosty MČ P7
Praha 7 a podpora aktivit národnostních menšin a cizineckých komunit

Více na http://www.dnm-praha.eu/17-setkani-narodnostnich-mensin.html

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace