Ukrajinská literatura má tisíciletou historii.

Počátky náleží do období formování Kyjevské Rusi. Nicméně ještě předhistorické době ( do ІХ. století.) měli předkové Ukrajinců rozvinutou ústní tvořivost. Významnou památkou z těch dob je letopis „Pověst minulých let

 

 

 

 Počátky náleží do období formování Kyjevské Rusi. Nicméně ještě předhistorické době ( do ІХ. století.) měli předkové Ukrajinců rozvinutou ústní tvořivost.  Významnou památkou z těch dob je letopis „Pověst minulých let" , který není jen pramenem historických událostí, ale je i čítankou epických písní, legend a vyprávění epochy Kyjevské Rusi. Poetickým veledílem starobylé literatury je „Slovo o pluku Igorově". Kterýžto heroický epos zahrnul nejkrásnější vzory lidové tvořivosti té doby a stal se vlastnictvím a hrdostí celého slovanského světa.. 

 Svébytným projevem středověké literatury jsou polemická díla Ivana Vyšenského, Meletie Smotryckého, Feofana Prokopovyče a jiných. Vrcholem staré ukrajinské literatury období baroka - je tvorba básníka a filosofa Hryhorije Skovorody (1722-1794). „ Ukrajinský Sokrates " se potuloval po Ukrajině a zemích Střední Evropy, aby blíže poznal lidi. Průběžným pro filosofa Hryhorije Skovorodu se jeví  problém štěstí, který se jím myslí prostřednictvím odhalení božské podstaty člověka, nalezení talentu, která do něj byla vložena bohem, která zabezpečuje práci podle poslání. Filosofova slova „Svět mě lovil, ale nechytil", která odkázal ve své závěti vytesat na své mohyle, se stala ještě jedním potvrzením oddanosti Hryhorije Skovorody duchovnímu životu před  pozemskými zmatky a marnostmi.                           

 Na konci XVIII. století burleskní a travesti poema Ivana Kotljarevského „Enejida" znamenala objevení se nejnovějšího literárního ukrajinského jazyka a začátek moderní ukrajinské literatury. Toto dílo obsahuje perly ukrajinského humoru, je zobrazen pestrý lidový způsob života. Humoristický a satirický tón děl Kotljarevského byl uchopen ostatními spisovateli a zejména členy tak zvaného charkovského kroužku (P. Hulak-Artemovský, E. Hrebinka). K charkovskému kroužku také patřil G. Kvitka-Osnovjanenko - zakladatel ukrajinské umělecké prózy, který přerušil tradici využití ukrajinského jazyka pouze v komických žánrech.

 XIX.století - to je období stanovení nacionálního sebeuvědomění. Poetická sbírka „ Kobzar " největšího ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, která přišla na svět v roce 1840 se fakticky stala prohlášením literární a intelektuální nezávislosti Ukrajinců. Tvorba Tarase Ševčenka definovala na desetiletí dopředu následující rozvoj ukrajinské literatury -  ( nejen poezie, ale i prózy a dramaturgie  ). Ševčenkova poezie se stala důležitou etapou rozvoje ukrajinského jazyka. Ševčenko dovršil proces jeho formování, který začali ještě jeho předchůdci ( Kotljarevskyj, Kvitka-Osnovjanenko, romantičtí básníci a jiní), uskutečnil  její syntézu s živým lidovým jazykem a obohatil výrazné možnosti ukrajinského uměleckého slova. Jméno Tarase Ševčenka se stalo symbolem ukrajinské kultury ve světě podobně jako erbovní jména na universální úrovni jako jsou Shakespeare, Goethe nebo Puškin, z nichž každý je asociován nejen s literaturou, ale i kulturou svých zemí.                               

 Literární proces druhé poloviny XIX.  století  se formoval pod vlivem tvorby celé plejády talentovaných spisovatelů - Ivana Něčuja, Marka Vovčka, Panasa Myrného, Mychajla Kocjubynského, Ivana Franka, Olhy Kobyljanské, Boryse Hrinčenka a jiných. Pro literaturu této doby je charakteristická rozmanitost uměleckých směrů a individuálních stylů psaní, používání různých žánrů - od epických románů a pověstí po novely, fejetony, povídky atd. Značná část spisovatelů té doby vedla aktivní polickou a vzdělávací činnost.                                                                     

 Příkladem univerzální osobnosti v historii nejen ukrajinské, ale i v světové kultury je postava Ivana Franka - básníka, prozaika, dramaturga, novináře, literárního kritika, teoretika a překladatele. перекладача . Tvůrčí zásoba I. Franka překvapuje svojí nedozírností ( více než 50 dílů ). Spisovatel jako jeden z prvních začal překládat tvorbu světové literatury do ukrajinského jazyka ( J. Goethe, H. Heine, G. Byron).           

 S objevením se na přelomu století nové generace autorů ukrajinská literatura podléhá vlivům evropského modernismu. Nejvýrazněji se tento přístup projevuje v tvorbě dvou vedoucích postav tohoto období - básnířky Lesji Ukrajinky a prozaika Mychajla Kocjubynského. Lesja Ukrajinka obohatila ukrajinskou literaturu obrazy světové literatury, náměty z historie, mytologie různých epoch a různých národů světa. Zároveň s velkým talentem básnířky se Lesja Ukrajinka projevila i jako mimořádně schopná překladatelka. Náleží jí překrásné překlady z tvorby Homéra, H. Heineho, W. Shakespeara, G. Byrona, V. Huga, egyptské a italské lidové písně, indický epos.                          

 Po revoluci se literární proces vyznačoval zvláštním dramatismem a složitostí jak na Ukrajině tak i v celém SSSR. Na jedné straně ukrajinská literatura v té době prožívala neobvyklý rozkvět. Na bohaté literární paletě koexistovaly různé umělecké školy, styly a směry - od radikálního proletkultu, jehož teoretici propagovali vytvoření „ laboratorní cestou" „čistě proletářské kultury"  (V. Blakytnyj, H. Mychajličenko, M. Chvylovyj ) do futurismu (M. Semenko) a dokonce neoklasicismu, jehož představitelé se orientovali na vytvoření vysoce harmonického umění na základě osvojení klasických vzorů světové literatury (skupina neoklasiků v čele s M. Zerovem).                                                                    

 Nicméně většina představitelů tohoto období ukrajinského obrození zahynula v době občanské války, hladomoru v letech  1932-33 a při bolševických represích  30. let. V letech 1938-1954 bylo postiženo represemi kolem  240 ukrajinských spisovatelů, i když mnozí z nich byli stoupenci sovětské moci, bojovali za ní a stali se spisovateli už po revoluci. Někteří z nich byli zastřeleni, někteří zemřeli ve vězení, část z nich po uvěznění zůstala nezvěstná. Poznal věznění i uznání sovětské moci i básník M. Rylskyj,  10 let  prožil v táborech s obviněním účasti v mýtické Ukrajinské vojenské organizaci Ostap Vyšňa, byli zastřeleni G. Kosynka, M. Zerov, M. Kuliš, E. Plužnyj, M. Semenko. Sebevraždou ukončil život M. Chvylovyj, který se pokoušel zachránit mnoho kamarádů. Ocitlo se pod uzavřením i experimentální divadlo „Berezil" a jeho ředitel - světově známý režisér L. Kurbas -   byl zatčen  a zastřelen.                             

 Nehledíc na přísné rámce panujícího v sovětské době socialistického realizmu se ukrajinským spisovatelům podařilo vytvářet literaturu, která neztratila svoji naléhavost dodnes. Jsou to především díla P. Tyčyny, M. Rylského, V. Sosjury, O. Dovženka, O. Hončara a jiných.                                              .

 V 60. letech díky chruščovskému oteplení a určité liberalizaci společenského a politického života se na Ukrajině obrodilo mohutné umělecké hnutí, jehož představitelé byli později nazváni „šedesátníky".

„ Šedesátníci " hledali nové formy tvořivosti, nového pojetí národní zkušenosti v rámcích totalitního systému. K tomuto pokolení patřili V. Stus, L. Kostenko, V. Simonenko, G. Ťuťunnyk, D. Pavlyčko, I. Drač a jiní. Aktivní občanská pozice přivedla V. Stuse jako i mnoho jiných kolegů „pera" do řad „disidentské" inteligence. V roce 1970 proběhla nová vlna hromadných zatčení ukrajinské inteligence, mnoho známých spisovatelů bylo uvězněno v sibiřských táborech za „proti sovětskou agitaci". Někteří z nich byli rehabilitováni posmrtně na počátku  90. let.                 

 Mimořádně rozvinutá a bohatá je literatura spisovatelů ukrajinské diaspory, která se vytvářela v průběhu ХХ. století těmi, kteří opustili Ukrajinu v prostorech od Evropy do Austrálie. Mezi nejvýznamnější představitele patří - Ivan Bahrjanyj, Vasyl Barka, Bohdan Bojčuk, Viktor Domontovyč, Ulas Samouk a mnoho jiných.                                                                                                

Současnou ukrajinskou literaturu tvoří spisovatelé nové generace Jurij Andruchovyč, Oleksandr Orvanec, Jurij Izdryk, Oksana Zabužko, Mykola Rjabčuk, Jurij Pokalčuk, Jurij Vynnyčuk, Kosťantyn Moskalec, Natalka Bilocerkivec, Vasyl Škljar, Jevhenija Kononenko, Andrij Kurkov, Ivan Malkovyč, Bohdan Žoldak, Serhij Žadan a jiní.                                                         

Ukrajinská literatura na Internetu

Knihovna ukrajinské literatury ( klasická a současná ukrajinská literatura, lidová tvořivost )

Knihovna ukrajinské poezie
Dávná ukrajinská literatura ( texty, literárněvědní a jazykovědní studie )

Středoevropská náklonnost  ( současná ukrajinská literatura a esejistika  )

Objednávka ukrajinských knih prostřednictvím Internetu.

Zdroj: http://www.mfa.gov.ua/czechia/czech/publication/content/299.htm

foto: Леся Українка,persons-journal.com 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace