Alternatїva: mini-festival nezávislé ukrajinské kultury ... 3.-7.10.18 v Praze

Pořádá Praha. Prozkoumej, angažuj se, hýbej městem

3.10 Ukrajina, jak ji neznáte - prezentace projektu Ukraїner

5.10 Olžin italský deník – promítání s diskuzí

6.10 Ukrajinská nová vlna: Divocí holubi // promítání

7.10 Alternatїva #audiovisual performance

Rustikální Podkarpatská Rus Nikoly Šuhaje, hořící pneumatiky, pracovní migrace. Tohle je Ukrajina v kostce podle českých médií.
Co o ní doopravdy víme? Co víme o sobě navzájem? Odpověď budeme hledat ve filmu, cestovatelském vyprávění, ba dokonce i během audiovizuální performance. Chceme propojit umění napříc hranicemi – těmi geografickými i myšlenkovými. Vyrazíme proto na cestu po zapomenutých končinách ukrajinských regionů, které poznáme nejen skrze přírodu či architektonické skvosty, ale především skrze lidské příběhy. Ať už budou bizarní, melancholické nebo vtipné, nenechají vás lhostejnými. Tentokrát zapomeňte na tradiční prvky, vyšyvanky, folklorní hudbu. Chceme Vám známý obraz této země zpestřit, ukazát tvůrkyně a tvůrce současné alternativní kultury, hybatelky a hybatele občanské společnosti v Česku a na Ukrajině. Pojd'me zrevidovat naše dosavadní představy, a objevit tak pestrost země v rámci prvního festivalu nezávislé ukrajinské kultury.
Vstup zdarma.
Tento projekt je realizován za finanční podpory MV ČR a Hlavního města Prahy. Cílem projektu je podpora integrace cizinců žijících v Praze. Akci také podpořilo Integrační centrum Praha / Integration centre Prague.

-- УА --
Закарпаття Миколи Шугая, палаючі шини, трудова міграція. Це Україна з точки зору чеських ЗМІ. Що ми дійсно знаємо про неї? Що ми знаємо один про одного? А про себе? Ми шукатимемо відповіді в кіно, розповідях про подорожі і навіть під час аудіовізуального виступу. Ми хочемо творити мистецтво понад мeжами - як географічно, так і в наших головах. Тому ми відправимося в подорож по забутих частинах українських регіонів, про які ми дізнаємося не лише через їх природні або архітектурні пам'ятки, але перш за все через людські історії. Будь вони дивні, меланхолійні або смішні, вони не залишать вас байдужими. Цього разу забудьте про традиційні елементи, вишиванки, народну музику. Ми хочемо звичну картину цієї країни урізноманітнити, показати творці та авторки сучасної альтернативної культури, рушійну силу громадянського суспільства в Чехії і на Україні. Давайте переглянемо наші нинішні уяви і відкриємо для себе різноманітність України в рамках першого фестивалю незалежної української культури.
Вхід вільний.
Проект реалізується при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і столиці Праги. Метою проекту є підтримка інтеграції іноземців, що проживають в Празі. Подія також відбувається за підтримки Інтеграційного центру Прага.

-- EN --
Carpathian Ruthenia of the robber Nikola Šuhaj, burning tires, labor migration. This is Ukraine in a nutshell according to the Czech media. What do we really know about the country? What do we know about each other? We will be searching for answers through movie, travel storytelling and even during an audiovisual performance. We want to link art across borders - both geographical and mental ones. So we will set out on a journey through the forgotten parts of the Ukrainian regions, which we will discover not only through the nature or architecture, but primarily through human stories. Whether they are bizarre, melancholic or funny, they will not leave you indifferent. Forget about traditional stuff and folk music this time. We want you to extend the already existing picture of the country by introducing the creators of the contemporary alternative culture and movers of civil society both in the Czech Republic and Ukraine. So let's reconsider our imaginations and discover the diversity of this country at the very first festival of independent Ukrainian culture.
Free entry.
This project is realized with the financial support of the Ministry of the Interior and the Capital City of Prague. The aim of the project is to support the integration of foreigners living in Prague. The event is also supported by the Integrační centrum Praha / Integration centre Prague.

Více na https://www.facebook.com/events/297073227761163/

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace