3. ročník překladatelské soutěže z ukrajinštiny do češtiny

Termín pro odevzdání překladu: 30. září 2019

UMÍTE UKRAJINSKY A BAVÍ VÁS PŘEKLÁDAT? PŘIHLASTE SE DO 3. ROČNÍKU PŘEKLADATELSKÉ SOUTĚŽE, KTEROU SPOLEČNĚ VYHLAŠUJÍ ČESKÁ ASOCIACE UKRAJINISTŮ, OBEC PŘEKLADATELŮ, ÚSTAV VÝCHODOEVROPSKÝCH STUDIÍ FF UK A VELVYSLANECTVÍ UKRAJINY V ČESKÉ REPUBLICE
TERMÍNY:
Vyhlášení soutěže: 25. dubna 2019

Termín pro odevzdání překladu: 30. září 2019

Vyhlášení výsledků soutěže: říjen 2019

Slavnostní ceremoniál předaní cen: říjen – listopad 2019 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
V letošním roce jsou vyhlášeny dvě soutěžní kategorie: próza a poezie.

TENTO ROK ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE V KATEGORII PRÓZA PŘEKLÁDAJÍ POVÍDKU TANI MALJARČUKOVÉ ЖАБИ В МОРІ A VZPOMÍNKU VLADIMIRA RAFEJENKA  ПТАХИ ОСТАННЬОГО ЛІТА.
V kategorii poezie se jedná o  vybrané básně Vasyla Stuse a Jurije Izdryka.

Soutěžní překlady naleznete zde:

Proza.docx


Poezie.docx

Jeden účastník může soutěžit v obou kategoriích, ale nemusí.

Pokud se účastník rozhodne soutěžit v obou kategoriích, překlady musí zaslat zvlášť ve dvou e-mailech. 

CENY:
V každé kategorii bude udělena PRVNÍ, DRUHÁ a TŘETÍ CENA a ČESTNÉ UZNÁNÍ. Porota nemusí vyčerpat všechny možnosti ocenění, na druhé straně však může na  jedné úrovni ocenit více prací.

cena – 5000 Kč
cena – 3 000 Kč
cena – 1 000 Kč 
ČLENOVÉ POROTY:
Rita Lyons Kindlerová, ukrajinistka a překladatelka, členka Obce překladatelů

Tereza Chlaňová, vedoucí sekce ukrajinistiky Karlovy univerzity v Praze, předsedkyně České asociace ukrajinistů

Olha Perebyjnis, bohemistka, choť mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR

Radana Merzová, vedoucí sekce ukrajinistiky Palackého univerzity v Olomouci

Monika Ševečková, ukrajinistka Masarykovy univerzity v Brně

 

Kontakt na pořadatele:

Tetiana Okopna a Tereza Chlaňová, email: soutez.ua@gmail.com

Podmínky účasti:

Soutěžící musí poslat překlad ve formátu .doc nebo .pdf označený soutěžním pseudonymem společně s kontaktními údaji (adresa, telefon, e-mail, datum narození) na adresu soutez.ua@gmail.com nejpozději do 30. září 2019.
Soutěže se může účastnit kdokoliv, neexistují zde žádná omezení (kromě omezení uvedeného v bodě 4).
V soutěži může každý soutěžící získat pouze jedno finanční ocenění; pokud se umístí na více pozicích, získá cenu za nejvyšší dosažené umístění.
Soutěže v kategorii próza se nemohou účastnit držitelé 1. ceny předchozích ročníků soutěže, avšak mohou se přihlásit do soutěže v kategorii
Porota si vyhrazuje právo cenu neudělit či udělit několik prvních (druhých, třetích) cen v každé kategorii.
Výherce by měl být osobně přítomen na ceremoniálu předání cen a cenu si osobně převzít nebo v nezbytném případě vyslat pověřenou osobu vyjma případů, kdy vítěz dlouhodobě nepobývá na území České republiky či pokud se bude jednat o jiné mimořádné okolnosti. Datum ceremoniálu bude vyhlášeno po projednání termínu se všemi vítězi.
Přihlášením do soutěže a poskytnutím základních osobních údajů účastník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Správce, jímž je v tomto případě Česká asociace ukrajinistů, zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro pořádání soutěže pro následující účely:

1) evidence účastníků v soutěži;

2) kontaktování účastníka v souvislosti s pořádáním akcí spojených se soutěží, uvedení jmen účastníků v případě výhry (vyhlášení vítězů);

Správce zpracovává o každém účastníkovi akce tyto osobní údaje:

a) identifikační údaje – jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon
b) fotografie z vyhlášení vítězů, tzn. fotografie pořízené při dokumentaci činnosti pro vnitřní potřebu České asociace ukrajinistů i pro propagční účely (umístění na webové stránky, facebook apod.);
Na základě písemné žádosti je Česká asociace ukrajinistů povinna poskytnout účastníkovi informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

Více na https://czechia.mfa.gov.ua/cs/press-center/news/72532-tretij-perekladacykij-konkurs-z-ukrajinsykoji-movi

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace