Aktuality

Výzvy integrace - mezinárodní konference k integraci cizinců na území hl. m. Prahy ... 8. – 9. 6. 2017

Sdílení příkladů dobré praxe

Clam-Gallasův palác
Husova 20, Praha 1

Konference se koná pod záštitou Jana Wolfa, radního hl. m. Prahy
Celá konference i oba workshopy jsou simultánně tlumočeny z anglického do
českého jazyka.
Čtvrtek 8. 6. 2017
9.00 Registrace účastníků konference
9.30 Zahájení konference (Ondřej Mirovský, předseda Komise Rady HMP pro
oblast integrace cizinců a člen Zastupitelstva HMP)
Úvodní slovo k cílům konference (Lucie Sládková, ředitelka IOM Praha)
9.45 Přístup hl. m. Prahy k integraci cizinců (Jana Hajná, vedoucí oddělení
národnostních menšin a cizinců, Magistrát hl. m. Prahy)
✓ Priority Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců
✓ Partnerství a spolupráce; regionální partneři
✓ Zapojení městských částí
✓ Výzvy integrace v hlavním městě
10.00 Průběžná informace o analýze postavení migrantek a migrantů na území
HMP (Jana Leontiyeva, Renáta Mikešová, Blanka Pollarová, Sociologický
ústav AV ČR)
10.15 Dotazy, diskuze
10.30 Spektrum integračních opatření v Madridu (Ramón Palomino García, ředitel
kabinetu starosty Madridu, Španělsko, spadající pod kancelář Rady pro
spravedlnost, sociální práva a zaměstnanost)
✓ Interinstitucionální spolupráce a spolupráce na municipální úrovni v oblasti integrace
cizinců; služby pro migranty na místní, regionální, národní a mezinárodní úrovni
poskytované veřejnou, soukromou a občanskou společností
✓ Význam kompetencí municipalit jako administrativní složce nejbližší občanům
✓ Integrace zranitelných skupin
✓ Příklady projektů podporující integraci migrantů v Madridu
11.15 Dotazy, diskuze
11.30 Přestávka
11.45 Inovativní řešení v přístupu k mladým migrantům: programy Migrant Youth
Helsinky a Safe Stadi (Irma Sippola, programová manažerka, municipalita
Helsinky, Finsko)
✓ Micro Work – pracovní příležitosti pro mladé migranty bez praxe
✓ Buddy Café – vedení ke zlepšení školních výsledků aneb učení učením
✓ Youth Court – prevence kriminálního chování mladých
✓ New Voices – školení mladých migrantů jako profesionálních mluvčích
✓ Parent Support – pomoc rodičům migrantům zorientovat se ve finském vzdělávacím
systému
✓ Safe Stadi – práce s mladými migranty a uprchlíky, zvedání povědomí o tématech
imigrace, práce proti nenávisti v ulicích a online
12.30 Dotazy, diskuze
12.45 Oběd
13.30 Integrace a zapojení migrantů v Tilburgu (Krista van der Heijden-Brugman,
programová manažerka, municipalita Tilburg, Nizozemsko)
✓ Zásady přístupu k integraci – rychlost, komplexita a nepřetržitost
✓ Příprava komunity cizinců, integrační opatření
✓ Akční plán: dodatečná investice jako modifikace obecného přístupu
✓ Partneři, spolupráce, komunikace – „řetězový“ přístup
✓ Cíle, průběžné výsledky, překážky
14.15 Dotazy, diskuze
14.30 Přestávka
14.45 Model soukromého sponzorství (Craig Dundas, Ministerstvo zahraničních
věcí Kanady, zástupce programového manažera pro imigraci, Velvyslanectví
Kanady ve Vídni)
✓ Řízený přístup Kanady k migraci a integraci
✓ Struktura modelu soukromého sponzorství, zúčastnění partneři
✓ Výhody a úskalí modelu
✓ Výsledky a dopady na zúčastněné subjekty
15.15 Dotazy, diskuze
15.30 Výsledky hloubkových rozhovorů v rodinách cizinců z třetích zemí na
území HMP (Pavel Bareš, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí)
✓ Informace o výzkumu
✓ Vybrané poznatky o životě rodin s cizinci ze třetích zemí v hlavním městě
✓ Vybrané charakteristiky rodin a jejich souvislost se situací rodiny a jejích členů
15.45 Závěrečná diskuze
16.00 Konec prvního dne
Pátek 9. 6. 2017
9.00 Zahájení druhého dne konference
9.30 Panelová diskuze (moderuje Lucie Sládková, ředitelka IOM Praha)
Příspěvky:
Magistrát Plzeň (Aleš Průša, paní Hynková)
✓ Samospráva jako hasič aneb Vem, kde vem
✓ Integrační projekty versus byznys s chudobou
✓ Bezzubost obce v řešení problémů a konfliktů osob migrujících za prací ze zemí EU
Magistrát Brno (Lenka Šafránková Pavlíčková)
✓ Interkulturní práce v rámci samosprávy: proč by cizinci měli mít něco extra?
✓ Proč to vůbec dělat? Neziskovky stačí
✓ Legitimita integrace v době politického populismu
Městská část Praha 14 (František Bradáč)
✓ Dopady nastaveného systému na realizátory integrace cizinců na lokální úrovni
✓ Výzvy integrace v MČ Praha 14
Městská část Praha 7 (Tomáš Taich)
✓ Praha 7 pro cizince
✓ Informovanost
✓ Komunikace
Městská část Praha 4 (Jan Janoušek)
✓ Integrace cizinců v MČ Praha 4 – úskalí integrace na úrovni obecní samosprávy
- zatížení úředníků více agendami nesouvisejícími s integrací cizinců
- neukotvenost integrace v politice obecních samospráv
- další problémy: vyloučení občanů EU cílových skupin integrace, postoje
veřejnosti i institucionálních aktérů k problematice integrace
✓ Zapojení cizinců do života v obci – potenciál a překážky
11.00 Přestávka
11.15 Workshop 1, Mramorový sál (Integrační centrum Praha)
K úspěšné integraci: nástroje a zkušenosti (školení odborníků)
Účastníci: Zástupci Kolína n. Rýnem – Kolínský institut pro interkulturní
kompetenci, Integrační centra, zástupci státní správy a samosprávy,
odborníci
✓ Definice integrace
✓ Výzvy integrace v Německu
✓ Činnost Kolínského institutu pro interkulturní kompetenci
✓ Specifika cílových skupin v kontextu interkulturních kompetencí
✓ Strategie a nástroje pro interkulturní kompetenci
Workshop 2, Konferenční sál (Slovo 21)
Proces integrace cizinců – o migrantech s migranty
Účastníci: Zástupci Madridu, Helsinek, zástupci pražských městských částí,
MHMP, NNO, migranti
Formát: řízená diskuze formou otázek a odpovědí
✓ Role municipalit a městských částí a jejich spolupráce. Role NNO při vytváření
lokálních projektů a strategií. Financování a rozpočty měst s ohledem na počty
migrantů.
✓ Participace a aktivní účast migrantů na lokální politice a implementaci strategie. Jak
zajistit aktivní účast a komunikaci s migranty na lokální úrovni?
✓ Aktivity ve veřejném prostoru. Kdo a jak vytváří sdílené veřejné aktivity pro místní
obyvatele a migranty? Reakce veřejnosti.
✓ Ohrožené skupiny. Kdo patří do ohrožených skupin a inovativní a osvědčené metody
práce. Dobrovolnictví.
✓ Mladí migranti. Potenciál, využití, inovativní přístupy a podíl mladých migrantů.
✓ Xenofobie. Aktivity prevence xenofobie, rasismu, zvýšení povědomí veřejnosti,
čelení nenávistným projevům. Metody a praxe.
13.15 Oběd
Neformální diskuze, networking
14.30 Konec konference

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace