Výzva Koordinační rady spolků sdružujících Ukrajince v České republice

adresovaná Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ČR, vládě ČR, prezidentu republiky a české veřejnosti

Dne 20. února 2018 uplynuly čtyři roky od chvíle, kdy Ruská federace rozpoutala válku proti Ukrajině. Okupací a anexí Krymu a následnou vojenskou intervencí v části Doněcké a Luhanské oblasti východní Ukrajiny Ruská federace porušila mezinárodní právo, pošlapala desítky mezinárodních smluv a ohrozila mír a bezpečnost v Evropě.

Ruská federace dnes okupuje ukrajinské území velikosti Slovenska. V důsledku její agrese vůči Ukrajině zahynulo více než 10 000 občanů Ukrajiny, více než 25 000 jich bylo zraněno, kolem 1,5 milionu lidí bylo nuceno opustit své domovy na východě země a přesídlit do bezpečnějších částí Ukrajiny. 

Lidská práva v okupovaném Krymu jsou systematicky porušována. Krymští Tataři, ale také etničtí Ukrajinci a Rusové, kteří zůstali loajálními občany Ukrajiny, se ocitli pod obrovským tlakem. Je proto důležité, aby civilizovaný svět na tuto situaci koordinovaně reagoval ve snaze zastavit rozsáhlé politické represe a přiměl Ruskou federaci dodržovat své závazky plynoucí z mezinárodního práva ve smyslu rezolucí Valného shromáždění OSN z let 2014, 2016 a 2018 a prohlášení klíčových mezinárodních organizací, včetně Evropské unie, Rady Evropy, OBSE, UNESCO, evropských parlamentních struktur, G7 a mezinárodních soudních institucí.

Okupace a anexe Krymu podkopává celý systém mezinárodního práva, založený na garanci suverenity a územní celistvosti nezávislých států, a představuje tak vážnou hrozbu regionální i globální bezpečnosti, včetně bezpečnosti České republiky.

Koordinační rada spolků sdružujících Ukrajince v ČR žádá Parlament ČR, vládu, prezidenta i českou veřejnost, aby podpořili Ukrajinu v jejím boji proti ruské agresi, odsoudili porušování lidských práv na okupovaném Krymu a rovněž podpořili mezinárodní úsilí o propuštění ukrajinských a krymských zajatců vězněných na území Ruské federace i na Ruskem okupovaném území Ukrajiny. Žádáme rovněž o posílení mezinárodního tlaku na Rusko, včetně prodloužení a zpřísnění sankcí proti němu.

My, Ukrajinci, pro které se Česká republika stala druhou vlastí, děkujeme za všechny projevy solidarity české společnosti s občany Ukrajiny, kteří usilují o mír, svobodu a nezávislost svého státu.

V Praze 14.3.2018     

Za koordinační radu spolků:
Ukrajinská iniciativa v ČR
Zvony naděje
Ukrajinská iniciativa jižní Moravy
Mezinárodní asociace Ukrajinců Evromajdan
Ukrajinský národní dům v ČR
Džerelo
Fórum kultur
Sobotní ukrajinská škola Erudyt
RUTA, z.s.
Řecko-katolická charita Liberec 
Kulturně-osvětové středisko Krok
Ukrajinská evropská perspektiva

Za správnost: Mgr. Bohdan Kopčák
předseda RUTA, z.s.
tel.: 732 600 388
e-mail: bohdan.kopcak@seznam.cz

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace