Proměny české slavistiky po roce 1989 ... 5.-7.2.2018 Akademie věd České republiky

- vědecká konference a kulatý stůl

Akademie věd České republiky
Praha

Pořádá Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Slovanský ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., pod záštitou Českého komitétu slavistů a České společnosti pro slavistická, byzantologická a balkanistická studia, z. s., u příležitosti 90. výročí zahájení činnosti Slovanského ústavu a 20. výročí jeho obnovení jako samostatné vědecké instituce v rámci Akademie věd České republiky pořádá vědeckou konferenci a kulatý stůl

PROMĚNY ČESKÉ SLAVISTIKY PO ROCE 1989

Konference se uskuteční ve dnech 5. – 7. února 2018 v hlavní budově Akademie věd ČR (Národní 3, Praha 1).

Obě výročí Slovanského ústavu představují významné milníky ve vývoji české slavistiky a současně vybízejí k zamyšlení nad minulostí, současností a perspektivou slavistických bádání v České rep...ublice, zejména po roce 1989.
Kromě prezentace výsledků Slovanského ústavu by organizátoři rádi dali možnost zástupcům dalších slavistických pracovišť prezentovat hlavní výstupy, personální obsazení oborů nebo nastínit vývoj i tematické směřování slavistických oborů po roce 1989. Pozornost může být věnována tematickému rozvoji či transformaci slavistických oborů na všech slavistických pracovištích v České republice, metodám výzkumu, novým tématům, ale i nutnosti interdisciplinárního přístupu k řešeným otázkám apod.
Součástí konference bude také kulatý stůl, na který jsou zváni nejen účastníci vystupující s referáty, ale i další zájemci o slavistiku.
Organizátoři by rádi publikovali výstupy v roce 2019 u příležitosti 30. výročí událostí v listopadu 1989. Konferenční poplatek není stanoven, ubytování si účastníci zajišťují sami. Maximální délka vystoupení je 20 minut.

Termín odevzdání závazné přihlášky s názvem referátu a anotací zašlete nejpozději do 21. prosince 2017 na e-mailovou adresu cks@slu.cas.cz, cermakva@slu.cas.cz, popř. poštou na adresu: Konference 2018, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., Valentinská 1, Praha 1, CZ-11000.

Přihláška ke stažení: http://www.slu.cas.cz/ cinnost/ promeny-slav-po-89-prihl.doc

Foto: Původním sídlem Slovanského ústavu byl Lobkovický palác na Pražském hradě. Ústav zde sídlil do roku 1943, kdy si budovu vyhlédl K. H. Frank jako ubytovnu pro německé důstojníky. Po válce bylo ústavu přiděleno několik místnosti v bývalé České spořitelně na Národní třídě (dnes hlavní budova AV ČR), v roce 1953 pak byl přemístěn do prostor ve Valentinské ulici, kde sídlí dodnes.

Zdroj: https://www.facebook.com/events/371560373303545/

 

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace