Před čtyřmi lety Rusko anektovalo Krym

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky:

Česko tento akt považuje za porušení mezinárodního práva.
Plně podporujeme Ukrajinu.
Náš postoj zůstává neměnný. #CrimeaIsUkraine
Zdroj: https://twitter.com/mzvcr a https://www.facebook.com/mzvcr/photos/a.199375343459755.50587.199372236793399/1723442184386389/?type=3&theater

Prohlášení vysoké představitelky Federicy Mogheriniové jménem EU týkající se Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu

Tento dokument je k dispozici v jazycích, které nejsou jazyky EU:
Russian

I čtyři roky po protiprávní anexi Autonomní republiky Krym a města Sevastopolu ze strany Ruské federace je Evropská unie stále pevně odhodlána zasazovat se o svrchovanost a územní celistvost Ukrajiny.

Evropská unie opětovně potvrzuje, že tento akt porušení mezinárodního práva neuznává a nadále odsuzuje. Jedná se o přímé ohrožení mezinárodní bezpečnosti se závažnými dopady na mezinárodní právní řád, který chrání jednotu a svrchovanost všech států.

Evropská unie i nadále usiluje o plné provádění své politiky neuznání, mimo jiné prostřednictvím omezujících opatření. EU opětovně vyzývá členské státy OSN, aby v souladu s rezolucí Valného shromáždění OSN 68/262 zvážily podobná opatření ve věci neuznání. Evropská unie neuznává volby uspořádané na Krymském poloostrově Ruskou federací.

Pokračující militarizace poloostrova má i nadále důsledky pro bezpečnostní situaci v regionu Černého moře. V rozporu s mezinárodním humanitárním právem jsou obyvatelé Krymu nuceni přijmout ruské občanství a narukovat do ozbrojených sil Ruské federace.

Evropská unie odsuzuje výstavbu mostu přes Kerčský průliv bez souhlasu Ukrajiny a omezení volného tranzitu, která z ní již nyní plynou.

Od protiprávní anexe Ruskou federací se situace v oblasti lidských práv na Krymském poloostrově dále zhoršila. Obyvatelé poloostrova čelí systematickému omezování základních svobod, jako je svoboda projevu, náboženského vyznání nebo přesvědčení a sdružování, a práva na pokojné shromažďování.

Závažným způsobem byla porušena práva krymských Tatarů, jelikož byly uzavřeny jejich sdělovací prostředky, byla zakázána činnost jejich samosprávného orgánu Medžlisu a jejich vedoucí představitelé a členové jejich komunity jsou vystaveni pronásledování. Krymským Tatarům, Ukrajincům a všem etnickým a náboženským skupinám na poloostrově musí být zajištěna možnost zachovat a rozvíjet svou kulturu, tradice, vzdělávání a identitu.

EU opětovně vyzývá k okamžitému propuštění Olega Sencova, Alexandra Kolčenka, Mykola Semena a všech dalších osob zadržených a odsouzených v rozporu s mezinárodní právem. Novináři, obránci lidských práv a obhájci by měli být schopni pracovat nezávisle a bez nepatřičných zásahů.

EU vyzývá k plnému dodržování mezinárodních norem v oblasti lidských práv. Všechny dosud neuzavřené případy porušování lidských práv, jako jsou násilná zmizení, mučení a zabíjení, by měly být důkladně prošetřeny. Zcela zásadní je i nadále zajistit mezinárodním subjektům působícím v oblasti lidských práv plný volný a neomezený přístup na celé území Ukrajiny, včetně Krymu a Sevastopolu. EU připomíná rezoluci Valného shromáždění OSN 72/190 ze dne 19. prosince 2017 a vyzývá k jejímu plnému provedení, včetně závazků Ruské federace v souladu s příslušným mezinárodním humanitárním právem.

Toto prohlášení se vydává u příležitosti čtvrtého výročí protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu Ruskou federací (18. března 2018).

Více na http://www.consilium.europa.eu/cs/press/press-releases/2018/03/16/declaration-by-the-high-representative-federica-mogherini-on-behalf-of-the-eu-on-the-autonomous-republic-of-crimea-and-the-city-of-sevastopol/

 


 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace