Aktuality

I. UKRAJINSKO-ČESKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ

soudní tlumočník 2/2008

soudní tlumočník 2/2008


I. UKRAJINSKO-ČESKÝ TERMINOLOGICKÝ SEMINÁŘ
MiroslavOttomanský
Dne 7. 12. 2008 se v K-Centru na Senovážném náměstí uskutečnil první ukrajinsko-český seminář uspořádaný KST ČR, o.s. Zúčastnilo se jej 21 řádně přihlášených soudních tlumočníků a několik studentů z Univerzity Karlovy a Masarykovy univerzity v Brně, kteří se problematikou odborné terminologie zabývají
v rámci svého studia ukrajinistiky. Seminář zahájil krátkým uvítacím projevem Mgr. Roman Hujer. Po něm vystoupila PhDr. Ilona Schee-Šprcová, která účastníky seznámila s činností KST ČR, o.s., a s koncepcí nového zákona o soudních tlumočnících.
Mgr. Oxana Gazdošová následně představila připravovaný Česko-ukrajinský právnický slovník, na kterém na Masarykově univerzitě v Brně pracují společně s doc. Halynou Myronovou, CSc. Na konkrétních příkladech ilustrovala problémy, na něž při přípravě slovníku narazily. Některé z nich přitom vyvolaly okamžitou bouřlivou diskusi, ať už se jednalo o problém bezekvivalentních termínů jako jsou „registrované partnerství" či „cizinecká policie", nebo o rozkolísanost současné ukrajinské odborné terminologie, kdy se často liší vyjadřování zákonodárců a renomovaných právních specialistů, a tak ani běžně používané výrazy jako je slovní spojení „spáchat trestný čin" nemají dosud jednotnou ustálenou podobu.

Studentka FFUK Halyna Portečko pak přednesla obsáhlý příspěvek o právní terminologii, na který navázala podnětná diskuse s referentkou a její profesorkou PhDr. Věrou Lendělovou, Csc., v rámci níž byla vznesena řada praktických dotazů týkajících se každodenní tlumočnické praxe. Bohdan Kopčák a Ivana Grešlíková z redakce časopisu Ukrajinskyj žurnal poté pohovořili o tomto měsíčníku, který od podzimu 2005 vydává v ČR občanské sdružení Ruta.
Časopis si za krátkou dobu své existence získal výtečné renomé a díky polsko-ukrajinsko-slovensko-české spolupráci může nabízet bohatý a velmi kvalitní obsah. Jeho šéfredaktorka Mgr. Lenka Víchová se snaží, aby se aktivity sdružení neomezovaly na vydávání časopisu, a tak se Ruta pustila např. do digitalizace diapozitivů ve fondech Slovanské knihovny nebo do pravidelné projekce ukrajinských filmů v Ponrepu (promítací síni Národního filmového archivu). Ještě před obědovou pauzou byl účastníkům semináře promítnut experimentální film Pictograph slovenského režiséra Mišo Suchého vytvořený ze starých černobílých otografií zachycujících každodenní život vsi Kryvorivňa v ukrajinských Karpatech. Film byl natočen v roce 2007 a v letošním roce vyšel na DVD jako příloha prázdninového čísla Ukrajinského žurnálu.

Po přestávce vystoupila mladá ambiciózní překladatelka Rita Kindlerová, která nastínila současnou situaci s překlady ukrajinské beletrie. Potěšující informací
je skutečnost, že v současné době se právě díky usilovné práci Rity Kindlerové na českých knižních pultech pravidelně objevují ukrajinské tituly.
Poslední z nich -antologii současné ukrajinské prózy s názvem Expres Ukrajina, která vyšla letos v listopadu v nakladatelství Kniha Zlín, si mohli účastníci semináře přímo v K-Centru zakoupit za zvýhodněnou cenu.

Na závěr vystoupil za Ukrajinskou iniciativu Mgr. Bohdan Rajčinec, který kromě kulturně osvětových aktivit ukrajinských spolků v České republice,
v jejichž činnosti došlo v posledních letech k zefektivnění a vzájemné koordinaci, popsal také mechanismy komunikace mezi státem a menšinami.

Seminář uzavřeli Mgr. Roman Hujer a Miroslav Ottomanský konstatováním, že v započaté tradici by bylo dobré pokračovat, neboť setkávání soudních tlumočníků je bezpochyby velmi podnětné a mohlo by vést ke zkvalitnění a zároveň zjednodušení jejich obtížné práce.

Zdroj: http://www.kstcr.cz

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace