Aktuality

Cena za snahu o lepší postavení národnostních menšin...

V srpnu 2005 Rada vlády pro národnostní menšiny navrhne kandidáta z České republiky na udělení ceny Maxe van der Stoela - bývalého vysokého komisaře OBSE.

V srpnu 2005 Rada vlády pro národnostní menšiny navrhne kandidáta z České republiky na udělení ceny Maxe van der Stoela - bývalého vysokého komisaře OBSE. Tuto cenu od roku 2001 vypisuje Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemska. Cena je dotována částkou 50 tis. EUR.
Prvním nositelem této ceny se stal Uze Brands Kehris, ředitel Lotyšského centra pro lidská práva a etnická studia. Druhý laureát by měl být oceněn holandským ministrem zahraničních věcí dne 11. října 2005 v Haagu.
Kandidáti pro cenu jsou z mezinárodních institucí, nevládních organizací, výzkumných institucí nebo jednotlivců, kteří prokázali mimořádné a výjimečné úsilí pro zlepšení postavení národnostních menšin v zemích OBSE.
Návrhy zpracují a kandidáta nominují členové Rady - zástupci národnostních menšin. Ukrajinskou diasporu reprezentuje Bohdan Rajčinec z Ukrajinské iniciativy v ČR.

Dodatek ke zprávě:
Dne 10. srpna Rada zástupců národnostních menšin v tajném hlasování navrhla kandidáta slovenské menšiny Doc.PhDr. Karla Kaplana , člena AVČR, za výsledky vědeckého bádání v oblasti novodobé historie a národnostních menšin.
UIČR delegovala Mgr. Lydii Rajčinec (In memoriam) za "rozvoj ukrajinské diaspory v ČR" (viz informace sekretariátu Rady vlády pro národnostní menšiny.

Návrh Rady vlády byl postoupen Ministerstvu zahraničních věcí ČR.

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace