Anna Malihonová / Aнна Mалігон: Milovala jsem tvé ženy

PLAV, 4/2014 Poetry in the UA

Ukázky z tvorby Anny Malihonové a Myroslava Lajuka vyšly v časopisePLAV - měsíčník pro světovou literaturu, a to v čísle 4/2014 Poetry in the UA.

přeložila Tereza Chlaňová

Ty, které jsem znala, i ty z fotek,
které mě neznaly, ale o nichž mi vyprávěli tví přátelé.
Nejvíc jsem však milovala ty smyšlené,
odkojené modrým mlékem bezesných nocí.

Věříš? Hledala jsem přátele,
tvé staré přátele,
z nichž se skládá vaše společná minulost jako puzzle,
s nimi bych si o tobě mohla povídat.
Pouštěla jsem si je blízko k srdci – jednoho po druhém,
číhala na ně a přepadávala je jako maniak, abych se… spřátelila.

A také jsem se dotýkala tvých stromů,
když jsem našla ulici, kde jsi vyrůstal.
Mohla bych najít i dům,
ale začala jsem se stydět.
Už dávno jsou tu jiní sousedi.

Začala jsem být tak drzá, že jsem ti vtrhávala do snů
a slyšela, jak křičíš, ale
ona tě držela za hlavu a konejšila tě,
já jsem se v tvé hlavě svinula do klubíčka
a stejně jsem se ti zdála.

Dokonce jsem ti psala knihy, a…
lepší o tom pomlčet.
Cožpak je možné tě tím udivit?

Snažila jsem se poslouchat tvou muziku.
Promiň, ale z toho nic nebylo.

A jestli se tě už nikdy víc nebudu moci dotknout,
věz,
že se mnou budou tvé krásné ženy, věrní přátelé,
staré stromy
a to stačí, aby člověk nezemřel.

Originál: Malihon, Anna. Perelyvaňňa krovi: poeziji. Kyjiv: Hamazyn, 2012. 80.

Ukázky z tvorby Anny Malihonové a Myroslava Lajuka vyšly v časopisePLAV - měsíčník pro světovou literaturu, a to v čísle 4/2014 Poetry in the UA.

Více na https://www.facebook.com/events/245388409268144/permalink/245577389249246/

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace