“Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji”

Cílem projektu je začlenit imigranty a azylanty na trh práce formou zaměstnání nebo zahájením samostatné výdělečné činnosti.

GLE o.p.s. - česká pobočka londýnské firmy Greater London Enterprise - realizuje projekt "Pracovní a podnikatelské poradenství ve Středočeském kraji", který je podpořen z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. V projektu bude poskytováno pracovní a podnikatelské poradenství osobám starším 50 let a imigrantům a azylantům žijícím na území Středočeského kraje. Projekt trvá od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2013, práce s klienty bude zahájena v prosinci 2011.

Cílem projektu je začlenit uvedené skupiny osob na trh práce formou zaměstnání nebo zahájením samostatné výdělečné činnosti. V rámci projektu realizujeme ucelený a provázaný komplex služeb, jež klientům a klientkám poskytne potřebné informace z oblasti pracovní i podnikatelské.

Zájemci mohou v projektu získat různé typy podpory. Základem jsou individuální konzultace poradce s klientem či klientkou a semináře s pracovní problematikou a tématy o podnikatelské činnosti. Návazně se budou klienti a klientky moci zapojit do činnosti tzv. „fiktivní firmy" a vyzkoušet si tak podnikání nanečisto, vést tým lidí, organizovat práci či si naopak zkusit zaměstnaneckou pozici, o které přemýšlí. V rámci projektu budou mít klienti a klientky možnost udělat si také rekvalifikační kurz „Základy podnikání".

Veškeré aktivity projektu budou nabízeny klientům a klientkám dle jejich potřeb. Poradenství bude poskytováno zejména v těchto oblastech: tvorba podnikatelského plánu, marketing, účetní evidence, daně, pracovně-právní problematika, tvorba životopisu, komunikační a prezentační dovednosti, osobní pohovor atd.

V rámci projektu jsou všechny typy podpory poskytovány zdarma. Individuální konzultace mohou probíhat v češtině a angličtině. Projekt je pro klienty a klientky přínosem zejména v oblasti jejich integrace do společnosti a v obnovené důvěře ve vlastní schopnosti a dovednosti.

Na konzultaci se lze objednat telefonicky na čísle 773 697 875, nebo na emailové adrese poradenstvi@gle.co.uk. Další informace o projektu získáte na www.gle.cz.

Michaela Barotková

projektová manažerka

email: michaela.b@gle.co.uk

telefon: 773 697 875, 221 863 124

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace