Czechkid - nástroj pro zavedení multikulturní výchovy do škol

Ahoj! Já jsem Olga. Moje rodina pochází z Ukrajiny. A jestli chceš vědět víc, tak klikej!!!

Co je Czechkid a jak s ním pracovat?
Czechkid je především komplexním nástrojem pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol. Rádi bychom vás tímto seznámili s jeho teoretickými východisky a také bychom vám rádi poradili, co všechno můžete v Czechkid najít.

Jednou z nezbytných podmínek pro pozitivní výsledky multikulturní výchovy je reflektovaná životní sociální zkušenost žáka. Multikulturní kontakt je záležitost veskrze praktická. Dochází zkrátka k setkání jednotlivců z různých kulturních prostředí, ti k sobě mohou cítit zpočátku nejrůznější pocity: mohou být na sebe zvědaví, mohou se zpočátku odmítat, nemusí zdaleka druhému rozumět. V rámci multikulturní výchovy by se o sobě měli něco dozvědět, učit se spolu efektivně a adekvátně komunikovat.
K tomu jsou potřeba tři základní věci. Zkušenost se situací setkání lidí z různých kultur, reflexe těchto setkání a sebereflexe v multikulturním prostředí. Kulturu v projektu chápeme zároveň ve vztahu k sociálnímu prostředí, ve kterém „naše postavy“ žijí.
Právě reflexe setkání a sebereflexe v multikulturním prostředí se Czechkid snaží zprostředkovat. Ať již máme multikulturní zkušenosti nebo ne, můžeme spolu s postavami reflektovat jejich zkušenosti, můžeme se spolu s nimi zamýšlet nad těmi vlastními. Kromě toho se o konkrétních postavách a jejich životní situaci můžeme něco nového dozvědět.

Dříve, než se do takového zamýšlení pustíme, je potřeba také říci, jak Czechkid pracuje s pojmem kultura. Jinými slovy – jak poznám, že teď právě jsem v situaci, kdy dochází k interkulturnímu kontaktu? Poznám to podle jiné barvy pleti, jiného chování ve stejné situaci, nebo jiných hodnot? To je samozřejmě otázka, která zaměstnává vědce i praktiky už mnoho desítek let.
Czechkid se s tímto tématem snaží vypořádat prakticky. Kultura je zde pojímána prizmatem tzv. transkulturního přístupu, který tvrdí, že v dnešním globalizovaném světě nejsou zdaleka jen státní hranice tím, co od sebe odlišuje jednotlivé kultury. Každý z nás se cítí být členem mnoha skupin – sociálních, profesních, náboženských, máme svou rodinu, město, region, klub…..atd. V každé z těchto skupin se učíme fungovat, každá má svá pravidla, hodnoty, zkrátka způsob, jak se věci dělají. Tyto sociální vazby a podmíněnosti chceme v Czechkid propojit zároveň na poznávání lidí z jiných sociálních a kulturních prostředí i jedinců z jiných zemí. Interkulturním kontaktem tedy rozumíme stejně tak kontakt českého a německého anarchisty jako českého anarchisty a českého úředníka. S velkou pravděpodobností totiž konkrétní lidé v obou případech narazí na to, že si v něčem rozumět budou a v něčem zkrátka ne. A právě o to jde. V multikulturní výchově jsme schopni řešit situace, kdy je na obou stranách dobrá vůle a kdy kulturní (nebo sociální) rozdíly neumožňují najít společnou cestu.

Co v Czechkid najdete?

Postavy
K multikulturní výchově lze přistupovat nejrůznějším způsobem s cílem přispět k vytvoření pluralitní společnosti zahrnující množství odlišných sociokulturních skupin. Pro Czechkid jsme vycházeli z toho, že schopnost obstát v multikulturním prostředí se nejlépe trénuje na osobních zkušenostech. Právě to byl hlavní důvod, proč jsme zvolili formu dětských postav, které z tohoto prostředí pocházejí.
Postavy, které vám Czechkid přináší, jsou úplně normální mladí lidé, kteří se potýkají s životními situacemi, které odpovídají jejich životní zkušenosti.
Rádi bychom upozornili na to, že ač mohou postavy z Czechkid svádět k tomu hledat v nich reprezentanty nějakých konkrétních skupin, tak jimi nejsou a to zcela záměrně. Nelze vytvořit postavu obecného Čecha, fotbalisty, nimroda nebo kohokoli jiného. Pokud má naše postava nějaké konkrétní zážitky, zkušenosti, bolístky, radosti, pokud se s ostatními hádá, hašteří, zamilovává a zase odmilovává, pak je to unikátní lidská bytost s unikátní životní zkušeností. A právě takové postavy bychom vám rádi nabídli. Prosíme tedy, abyste za Olgou nehledali Ukrajince v Čechách, za Pavlou děti z rozvedených rodin nebo za Danielem typického Roma. Nejsou jimi právě tak, jako jimi není nikdo z těch Ukrajinců, rozvedených nebo Romů, které dnes a denně potkáváme.

Zdroj, autor a více info na http://www.czechkid.cz/si1290.html

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace