Vlajka pro Ukrajinu – chceme nemlčet

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 24. 11. 2014 jsme jednomyslně odsouhlasili vyvěšení vlajky Ukrajiny na Úřadě městské části Praha – Zbraslav, a připojili jsme se tím k výzvě zastupitelů města Černošice.

Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 24. 11. 2014 jsme jednomyslně odsouhlasili vyvěšení vlajky Ukrajiny na Úřadě městské části Praha – Zbraslav, a připojili jsme se tím k výzvě zastupitelů města Černošice.
 
Vlajka zde bude od 28. 11. po dobu jednoho měsíce symbolizovat vyjádření podpory nezávislé, samostatné a územně celistvé Ukrajině.

Mohlo by se zdát překvapivým, že jsme k takovému kroku přistoupili již na svém prvním zasedání.

Čeká nás mnoho nevyřešených problémů, nerealizovaných nápadů a navrhovaných změn pro Zbraslav, jejichž potřeba je zcela evidentní a pro většinu obyvatel Zbraslavi viditelná, a pro nás je práce na nich hlavní prioritou.

Existuje však priorita v běžném, každodenním životě možná poněkud skrytá: je to hájení svobody a lidských práv v České republice i ve světě.

Pro toto symbolické gesto bychom mohli nalézt mnoho argumentů.

Mohli bychom hledat paralely s některými událostmi v české historii. Mohli bychom zdůraznit prožívání těchto dnů jako svátku demokracie v souvislosti s listopadovými událostmi roku 1989.

 Mohli bychom poukázat na skutečnost, že se v roce 1994 signatáři tzv. Budapešťského memoranda, mezi něž patřilo i Rusko, zavázali respektovat ukrajinskou nezávislost a suverenitu v rozmezí tehdy platných státních hranic a zdržet se použití síly proti Ukrajině.

Každý ze zastupitelů, který zvedl ruku k souhlasu, by jistě uvedl ještě důvody další, své vlastní.

Zcela však postačí říct, že situaci na Ukrajině vnímáme jako problematickou a vyvěšením vlajky jsme se rozhodli o svých postojích nemlčet.

 Vaše Rada MČ

V9ce na http://www.mc-zbraslav.cz/mestska-cast/aktualne/vlajka-pro-ukrajinu-chceme-nemlcet-514cs.html

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace