Svatý Kliment a katedrála sv. Klimenta v Praze

Svatý Kliment, papež a mučedník z ikonostasu v katedrále sv. Klimenta v Praze

Zdroj: www.exarchat.cz

Svatý Kliment se narodil v polovině 1 . století v Římě. Byl vychován v pohanské víře. Jeho život změnila kázání apoštola Barnabáše. Dal se pokřtít a seznámil se také s apoštolem Petrem. Svatý Irenej o něm napsal: "Znal požehnané apoštoly a přátelil se s nimi." V roce 90/92 se stal Kliment třetím nástupcem Petrovým na římskem stolci.Svatý Kliment, papež
a mučedník z ikonostasu
v katedrále sv. Klimenta
v PrazeNepokoje v korintské církvi daly sv. Klimentovi podnět k napsání slavného historicky doloženého listu Korintským, který byl předčítán na nedělných shromážděních. Pozoruhodná jsou jeho slova: "V čemkoli jsme se prohřešili, lkejme za odpuštění! Vždyť je lépe vyznat své hříchy než zatvrdit srdce své!"

Díky jeho horlivému působení mnoho členů významných římských rodin se obrátilo na křesťanství a přijalo svátost křtu. To popudilo císaře Trajána k vypuzení Klimenta do vyhnanství  do Chersonesu na Krymu, kde ve známých mramorových lomech se setkal s 2000 křesťany odsouzenými tam k těžké práci. Hlásal jim slovo Boží a povzbuzoval je v utrpení.

Legenda vypráví, že odsouzencům v lomech pro nedostatek vody hrozila smrt žízní. Při  modlitbě Kliment spatřil beránka a na místě, kde beránek hrabal kopýtkem, se zázračně objevil pramen vody. Tento výjev je znázorněn na fresce nad oltářní klenbou v naší katedrále. Po tomto zázračném objevení se vody, mnoho pohanů přijalo křest. Proto císař Traján rozhodl Klimenta usmrtit. S přivázanou kotvou kolem krku byl Kliment shozen z lodi do moře. Mořské vlny jeho tělo vynesly na břeh a krymští křesťané ho pochovali na malém ostrově u Kozáckého zálivu.

Nalezené ostatky sv. Klimenta odnesl sv. Konstatin - Cyril do Říma a předal papeži Hadriánu II. Byly uloženy v bazilice sv. Klimenta na hlavním oltáři. O nalezení ostatků sv. Klimenta sám sv. Cyril napsal:" Slovo o přenesení ostatků přeslavného Klimenta." Písemným dokladem o nalezení ostatků sv. Klimenta je také dopis papežského knihovníka Anastasia, účastníka sněmu v Konstantinopoli v r. 869-870. Tento dopis se uchovává v Lisabonu v Portugalsku.

Slavnostního přenesení ostatků světce do Říma se zúčastnil kardinál Gardenik, který stál po boku papeže Hadriána II. a jeho diákon Ivan napsal dílo:" Život sv. Klimenta s přenesením ostatků."

Kyjevský kníže sv. Vladimír po dobytí Chersonesu přinesl  část ostatků sv. Klimenta do Kyjeva a přál si být pohřben i se svou manželkou Annou v kapli sv. Klimenta, jak o tom píše německý kronikář Dietmar z Meserburgu.

 Zdroj, autor, foto: www.exarchat.cz

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace