Svatováclavské oslavy v Staré Boleslavi

... Na zdůraznění této spojitosti palladia s cyrilometodějskou tradici v slavnostním průvodu nesl tento vzácný obraz apoštolský exarcha pro katolíky byzantského obřadu v České republice Mons. Ladislav Hučko.

Více naleznete na portálu http://www.exarchat.cz/.

Pietními, církevními a kulturními akcemi si Česko připomnělo odkaz svatého Václava, knížete a patrona české země, od jehož násilné smrti 28. září 2010 uplynulo 1075 let. Hlavní událostí Dne české státnosti, který je státním svátkem, byla svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi se mší za účasti českých, moravských i slovenských biskupů, velkého počtu kněží i vysokých státních činitelů včetně předsedkyně Parlamentu České republiky Miroslavy Němcové a prezidenta republiky Václava Klause s manželkou Lívií.

Palladium, ochranný obraz země české, se nachází právě ve Staré Boleslavi. Podle legendy je obdržela sv. Ludmila jako křestní dar sv. Metoděje. Sv. Ludmila, babička sv. Václava, vychovávala svého vnuka v křesťanském duchu, ovlivněném i východní tradici, což mělo na sv. Václava rozhodující vliv. Odkázala ho sv. Václavovi, který jej nosil na prsou při slavnostních příležitostech. Tradice uvádí, že tento reliéf byl samotným sv. Metodějem po byzantském způsobu slit z různých modelů a bůžků, kterých se kněžna Ludmila vzdala po svém obrácení. Současné palladium (tento název dostal obraz někdy v 17. století) už není původní, ale je to nový reliéf zhotoven v 15. století podle sice poškozeného ale po mnoha peripetiích opět nalezeného původního mariánského obrazu. Na zdůraznění této spojitosti palladia s cyrilometodějskou tradici v slavnostním průvodu nesl tento vzácný obraz apoštolský exarcha pro katolíky byzantského obřadu v České republice Mons. Ladislav Hučko.  

Pouť ve Staré Boleslavi i když ovlivnil předchozí déšť a chladné počasí - odkaz svatého Václava si přišlo připomenout jenom asi 3000 lidí - po dobu liturgie nepršelo, co přispělo k důstojnému, soustředěnému a hlubokému prožití celé slavnosti.

Mši svatou ve městě, kde byl svatý Václav zavražděn, sloužil poprvé v roli pražského arcibiskupa a českého primase Mons. Dominik Duka. Ve své slavnostní homilii připomněl jedenáctisté výročí narození sv. Václava, které se slavilo v loňském roce, a návštěvu papeže Benedikta XVI. ve Staré Boleslavi. Vyzdvihl důležitost tohoto poutního místa a příklad sv. Václava, který následoval svůj ideál - Ježíše Krista - i za cenu mučednictví. Arcibiskup dále připomněl sv. Václava v souvislosti s pohledem do budoucnosti. Vzdělání, věda a všechny hodnoty, které zastával, mají mít své pevné místo v současné společnosti. Několikrát vyzdvihl, že sv. Václava, jako duchovní a vůbec morální autoritu, potřebujeme i dnes.

Článek byl převzat z portálu http://www.exarchat.cz/

Zdroj: http://www.exarchat.cz/

 

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace