Oslava svátku sv. Klimenta na Vyšehradě

...Při této příležitosti vložil do vyšehradského oltáře relikvii části kamenné desky, na které slavil svou první bohoslužbu v Itálii sv. apoštol Petr

Dne 20. 11. 2010 v 10 hodin apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko v rámci oslav sv. Klimenta (patrona Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR) slavil spolu s hojným počtem kněží apoštolského exarchátu a proboštem Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě Antonínem Doležalem božskou liturgii sv. Jana Zlatoústého v bazilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Při této příležitosti vložil do vyšehradského oltáře relikvii části kamenné desky, na které slavil svou první bohoslužbu v Itálii sv. apoštol Petr (Další obrázky autorky Kamily Pešekové a Karla Lojky ve Fotogalerii).

 Vložením relikvie části kamenného oltáře sv. Petra a sv. Klimenta plní Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě přání císaře Karla IV. Ten při své korunovační cestě v roce 1355 navštívil baziliku S. Pietro a gradus mare v Pise, ke které se váže tradice spojená s osobu prvního z apoštolů a také prvního papeže sv. Petra. Bazilika stojí na místě, kde podle legendy sv. Petr přistál přibližně kolem roku 44 po Kr. Zde měl u kamenného stolu sloužit svou první eucharistii na italském území. Na místě byl později postaven a papežem sv. Klimentem vysvěcen kostel ke cti sv. Petra. 

Při své návštěvě Karel spatřil nejenom oltář, ale i původní kamennou desku, která byla do něj zasazena. Podle Karlovy žádosti měl papež vybavit nový oltář významnými výsadami a deska sama měla být věnována vyšehradskému kostelu. Papež Inocenc VI. dne 8. května 1355 Karlově žádosti vyhověl.

Lze předpokládat, že oltářní deska mohla být dopravena na Vyšehrad někdy koncem května nebo v červnu r. 1355, kde se stala přirozeným centrem chrámu a cílem poutníků z celého českého království. Návštěvníci chrámu dostali možnost získat stejné duchovní plody jako poutníci při návštěvě patriarchálních bazilik v Římě.

V rámci husitských bouří došlo k rozboření vyšehradského Karlova paláce a k vydrancování kostela. Ve víru těchto událostí zmizel i oltářní kámen přivezený Karlem IV. z Pisy.

V roce 2009 získala Vyšehradská kapitula informaci, že Primaciální katedrální kapitula v Pise v italském Toskánsku vlastní část této kamenné desky. Vyšehradští kanovníci proto oslovili pisánského arcibiskupa Mons. Giovanniho Paola Benotta, zda by část z relikvie uchovávané v dómském muzeu v Pise, mohla být věnována na Vyšehrad. Mons. Benotto žádosti Vyšehradské kapituly vyhověl.

Dne 14. března  2010 tedy převzal sídelní kanovník vyšehradský, děkan Teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ThDr. Prokop Brož, při slavnostní mši svaté celebrované v pisánském dómu od zástupců Pisánské kapituly, relikviář s částí oltářního kamene.

Článek a foto byl převzat z portálu http://www.exarchat.cz/

Zdroj: http://www.exarchat.cz/

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace