MK ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2010

v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR v roce 2010,přihlášky do 27.11.2009

MK ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2010

 

VÝBĚROVÉ DOTAČNÍ  ŘÍZENÍ MINISTERSTVA KULTURY NA PROJEKTY V PROGRAMU NA  PODPORU KULTURNÍCH AKTIVIT PŘÍSLUŠNÍKŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE  2010

 

            Ministerstvo kultury  (dále „ministerstvo")  vyhlašuje v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 21. února 2007 č. 122 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb., pro rok 2009 výběrové dotační řízení na projekty v „Programu podpory aktivit příslušníků národnostních  menšin žijících v České republice".

 

Druh kulturních aktivit:

  • umělecké aktivity (divadla, muzea, galerie, knihovny),
  • kulturně vzdělávací a výchovné aktivity,
  • studium a rozbory národnostní kultury a lidových tradic,
  • multietnické kulturní akce (směřující mimo jiné např. k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie),
  • ediční činnost (neperiodické publikace),
  • dokumentace národnostní kultury.

 

 

     V případě snížení rozpočtu ministerstva na výběrové dotační řízení pro rok 2010 nebude podporována ediční činnost (neperiodické publikace).

Vyhlášení výběrového dotačního řízení v programu na podporu kulturních aktivit příslušníků národnostních menšin žijících v ČR v roce 2010

Přihlášky do výběrového dotačního řízení přijímá ministerstvo nejpozději do 27. listopadu 2009, při osobním podání do 15,30 hodin, při podání poštou s razítkem pošty s datem 27. listopadu 2009

 

Vyhlášení zde.

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace