Děkovní pouť v Římě

Z řeckokatolické církve se pouti účastnili spolu s apoštolským exarchou Mons. Ladislavem Hučkem i dva plné autobusy věřících z pražské a liberecké farnosti vedenými otcem Mgr. Vasylem Slyvotským a otcem Mgr. Ivanem Semotyukem.

Ve dnech 9. - 11. 11. 2010 vykonali biskupové Čech, Moravy a Slezska spolu s věřícími pouť do Říma, aby poděkovali Svatému otci za jeho loňskou návštěvu v České republice. Z řeckokatolické církve se pouti účastnili spolu s apoštolským exarchou Mons. Ladislavem Hučkem i dva plné autobusy věřících z pražské a liberecké farnosti vedenými otcem Mgr. Vasylem Slyvotským a otcem Mgr. Ivanem Semotyukem.

Co se týče programu národní pouti, v úterý 9. listopadu byla v 15.00 hodin v bazilice Santa Maria Maggiore slavnostní bohoslužba, které předsedal olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner. Ve středu 10. listopadu v 10.30 hodin se poutníci zúčastnili generální audience Svatého otce Benedikta XVI. ve chrámě svatého Petra a od 15.00 hodin pražský arcibiskup a předseda ČBK Mons. Dominik Duka OP předsedal děkovné bohoslužbě. Národní pouť byla zakončena ve čtvrtek 11. listopadu v 10.30 slavnostní bohoslužbou v bazilice Sv. Jana v Lateránu, kde byl hlavním celebrantem a kazatelem kardinál Miloslav Vlk, a poté ve 12.30 hodin v bazilice sv. Kříže v Jeruzalémě modlitbami Anděl Páně, poklonou ostatkům svatého kříže a Te deum, rovněž vedenými kardinálem Miloslavem Vlkem.

Celkově se poutě účastnilo asi 1300 věřících a asi 80 převážně diecézních kněží, kteří vše přežili ve viditelně radostné atmosféře. Velký dík je třeba vyslovit hlavnímu orgaizátorovi národní poutě, patru Pavlovi Dokládalovi.

Článek a foto byl převzat z portálu http://www.exarchat.cz/

Zdroj: http://www.exarchat.cz/

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace