Ukrajinská diaspora v ČR / svět

Ukrajinská národnostní menšina v ČR se v novodobé historii organizovala již po Sametové revoluci roku 1989. Dříve v několika vlnách již od XX. let XX. století. Postupně v ČR vznikala občanská sdružení a spolky aktivně se podílející na zajišťování kulturních, vzdělávacích i sportovních programů, vydávání periodik v ukrajinském jazyce, organizování humanitární pomoci Ukrajině aj. Ukrajinská diaspora je ve světě tradičně organizována v různých organizacích a spolcích. Za hranicemi Ukrajiny žije až 20 milionů Ukrajinců či lidí aktivně se hlásících k ukrajinským kořenům. Světová ukrajinská diaspora se sdružuje v těchto organizacích: Světový kongres Ukrajinců a Evropský kongres Ukrajinců.

Členové Světového kongresu Ukrajinců

 

Světový kongres Ukrajinců

20 let farnosti v Chomutově

Řeckokatolická komunita v Chomutově se schází pravidelně na své bohoslužby v chrámě svaté Barbory. Letos uplynulo dvacet let od doby, kdy se v tomto městě začaly sloužit byzantské liturgie pro řeckokatolické věřící.

Vigilie za život

V katedrále sv. Klimenta v Praze se konala v sobotu 27. listopadu 2010 od 17.00 hodiny liturgie a modlitbová vigílie za každý počatý lidský život, kterým předsedal apoštolský exarcha - biskup Ladislav Hučko.

V březnu proběhne sčítání lidu, vybavenost domácností se už nezjišťuje

... dotazovaný již nebude uvádět, kolik a jaké má doma spotřebiče, zda vlastní automobil nebo chatu.

Oslava svátku sv. Klimenta na Vyšehradě

...Při této příležitosti vložil do vyšehradského oltáře relikvii části kamenné desky, na které slavil svou první bohoslužbu v Itálii sv. apoštol Petr

Chrámový svátek sv. Klimenta v pražské katedrále

K slavnostní atmosféře liturgickým zpěvem přispěl pěvecký soubor sv. Vladimíra pod vedením profesorky Olgy Mandové.

Pochod za oběti hladomoru na Ukrajině

28.listopadu 2010 se v 10:30 uskuteční pochod vzpomínající velký hladomor na Ukrajině (v letech 1932-1933).

Srdečně Vás zveme na komediální představení Kajdašova rodina

Divadelní hra Ivana Nečuje-Levyckého v provedení souboru Džerelo 28.11. 2010

Ukrajina v politické a kulturní interakci mezi Visegrádským prostorem EU a Ruskou federací

Česko-polské kolokvium, které se uskuteční ve čtvrtek 25. 11. od 16:00 v Polském institutu.

Děkovní pouť v Římě

Z řeckokatolické církve se pouti účastnili spolu s apoštolským exarchou Mons. Ladislavem Hučkem i dva plné autobusy věřících z pražské a liberecké farnosti vedenými otcem Mgr. Vasylem Slyvotským a otcem Mgr. Ivanem Semotyukem.

Etti: Když se podívám do dlaně, všechno vidím jako dnes

SHAER ETTI se narodila v roce 1935 ve městě Storoženec na Bukovině (dnes Ukrajina).

Řeckokatolické bohoslužby v Mladé Boleslavi

Pravidelně bohoslužby se nyní konají v Mladé Boleslavi, v Mělníku a na Kladně v kostele sv. Václava, a to v neděli od 11 hodin.

Oslava svátku sv. Klimenta na Vyšehradě 20. 11. 2010

Dne 20. 11. 2010 v 10 hodin bude apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko v rámci oslav sv. Klimenta (patrona Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR) slavit božskou liturgii sv. Jana Zlatoústého ...

Filmy Ukrajiny ... Vika Melnykova ... 4.11.2010

Promítání ukrajinských filmů v Praze.

UKRAJINSKÝ STROJ ČASU / 2008 / USA / 85 min.

Režie: Naomi Umanová ... 1.11.2010 ve 20:00hod v Ponrepo

Koncert ukrajinské rockové skupiny Okean Elzy v Praze!

10.11.2010 začátek 20:00 hod v Klubu SaSaZu (Praha)

POZVÁNKA: Národní pouť do Říma 9. - 11. 11. 2010

Koordinátorem národní pouti v Apoštolském exarchátu je o. stav. prot. Mgr. Vasyl Slyvotskyy.

20. výročí promulgace Kodexu východního kanonického práva (Canonum ecclesiarum orientalium CCEO)

Hlavními tématy setkání byly historický vývoj východní kodifikace, legislativní aktivity východních církví a ekumenické aspekty CCEO.

Pastorační návštěva biskupa v Brně ...

Po liturgii se setkal s věřícimi a byl se podívat na stav prác na chrámu svatého Josefa, který by měl po opravě střechy a interiéru sloužit řeckokatolikům.

Dny ukrajinské kultury v České republice

Ukrajinská iniciativa v ČR připravila tradiční Dny ukrajinské kultury v ČR, které vyvrcholí galakoncertem ukrajinských souborů v sále Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí dne 31. října 2010.

Svatováclavské oslavy v Staré Boleslavi

... Na zdůraznění této spojitosti palladia s cyrilometodějskou tradici v slavnostním průvodu nesl tento vzácný obraz apoštolský exarcha pro katolíky byzantského obřadu v České republice Mons. Ladislav Hučko.

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace