Ukrajinská diaspora v ČR / svět

Ukrajinská národnostní menšina v ČR se v novodobé historii organizovala již po Sametové revoluci roku 1989. Dříve v několika vlnách již od XX. let XX. století. Postupně v ČR vznikala občanská sdružení a spolky aktivně se podílející na zajišťování kulturních, vzdělávacích i sportovních programů, vydávání periodik v ukrajinském jazyce, organizování humanitární pomoci Ukrajině aj. Ukrajinská diaspora je ve světě tradičně organizována v různých organizacích a spolcích. Za hranicemi Ukrajiny žije až 20 milionů Ukrajinců či lidí aktivně se hlásících k ukrajinským kořenům. Světová ukrajinská diaspora se sdružuje v těchto organizacích: Světový kongres Ukrajinců a Evropský kongres Ukrajinců.

Členové Světového kongresu Ukrajinců

 

Světový kongres Ukrajinců

Noc kostelů v AE

Pomyslné dveře farností, ale i chrámové prostory otevřely také řeckokatolické komunity v ČR.

Archijerejská liturgie na vlnách ČRo2

Její záznam je možné najít v audioarchivu této rozhlasové stanice.

Slavení Paschy v Praze

... v chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, v katedrále svatého Klimenta, v chrámu Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici a v chrámu svatých Kosmy a Damiána v Emauzích.

Čokoládové, karamelové a ovocné bonbóny, luxusní čokoládový dezert...z Ukrajiny!

Máte chuť? Skvělý velikonoční dárek a výtečné pohoštění... Udělejte radost svým blízkým i sobě na Velikonoce!

Aktuální komentář na exarchat.cz: sčítání lidu - březen 2011

... je třeba věřící povzbuzovat a vybízet, aby pravdivě vyplňovali celý formulář sčítaní lidu, protože od toho mohou v značné míře záviset další možnosti evangelizačního a pastoračního působení naší Církve v ČR.

Oslavy 15. výročí založení apoštolského exarchátu v ČR

Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého u příležitosti 15. výročí založení apoštolského exarchátu v ČR celebroval apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko, který poukázal na postupný rozvoj řeckokatolické církve v ČR...

Pozvánka 12. 3. 2011: Oslavy 15. výročí založení apoštolského exarchátu v ČR.

Hlavním celebrantem při této liturgii bude Mons. Ladislav Hučko, biskup - apoštolský exarcha, za účasti Mons. Dominika Duky, pražského arcibiskupa, který přislíbil pronést slavnostní promluvu.

Oslavy 15. výročí založení Apoštolského exarchátu pro katolíky byzantského obřadu.

Apoštolský nuncius Giovanni Coppa v Praze oznámil, že z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. je v České republice k 15. březnu 1996 zřízen Apoštolský exarchát pro katolíky byzantského obřadu.

800 let od narození spolupatronky Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve sv. Anežky České

První apoštolský exarcha Mons. Ivan Ljavinec vybral tuto světici s dalšími světci (sv. Klimentem, sv. Cyrilem a Metodějem a sv. Mikulášem) za spolupatronku Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR...

32. číslo zpravodaje Exarchát

Nové číslo zpravodaje Exarchát připomíná již patnácté výročí založení Apoštolského exarchátu, který vnáší do českého prostoru specifika a důrazy východního obřadu a nabízí duchovní službu nejen svým věřícím.

Sto lidí v Praze protestovalo proti údajným represím na Ukrajině

Asi stovka lidí v centru Prahy protestovala proti údajným politickým represím na Ukrajině. Shromáždění před kostelem sv. Klimenta v Karlově ulici uspořádalo sdružení Ukrajinská Svoboda.

Výstava ikon v Praze

28. 2. - 28. 4. 2011 ... výstava ikon Martina Damiana

Informace pro cizince... Portál veřejné správy České republiky

... portal.gov.cz... na úřad přes internet...

Vodafone potichu zdražil volání na Ukrajinu

pro stávající tarify, a to o cca 16 %, ze 7,20 Kč/min na 8,40 Kč/min.

UKRAJINSKÝ STROJ ČASU / 2008 / USA / 85 min.

Režie: Naomi Umanová ... 1.11.2010 ve 20:00hod v Ponrepo

Koncert ukrajinské rockové skupiny Okean Elzy v Praze!

10.11.2010 začátek 20:00 hod v Klubu SaSaZu (Praha)

Oslava svátku sv. Klimenta na Vyšehradě 20. 11. 2010

Dne 20. 11. 2010 v 10 hodin bude apoštolský exarcha Mons. Ladislav Hučko v rámci oslav sv. Klimenta (patrona Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR) slavit božskou liturgii sv. Jana Zlatoústého ...

POZVÁNKA: Národní pouť do Říma 9. - 11. 11. 2010

Koordinátorem národní pouti v Apoštolském exarchátu je o. stav. prot. Mgr. Vasyl Slyvotskyy.

20. výročí promulgace Kodexu východního kanonického práva (Canonum ecclesiarum orientalium CCEO)

Hlavními tématy setkání byly historický vývoj východní kodifikace, legislativní aktivity východních církví a ekumenické aspekty CCEO.

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace