800 let od narození spolupatronky Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve sv. Anežky České

První apoštolský exarcha Mons. Ivan Ljavinec vybral tuto světici s dalšími světci (sv. Klimentem, sv. Cyrilem a Metodějem a sv. Mikulášem) za spolupatronku Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR...

V letošním roce připadlo na den 20. ledna 2011 osmisté výročí narození sv. Anežky České. První apoštolský exarcha Mons. Ivan Ljavinec vybral tuto světici s dalšími světci (sv. Klimentem, sv. Cyrilem a Metodějem a sv. Mikulášem) za spolupatronku Apoštolského exarchátu řeckokatolické církve v ČR, aby bděla nad jeho zdárným vývojem a vyprošovala Boží požehnání pro členy řeckokatolické církve. 

Nahrávalo tomu hned několik souvislostí: 1) klášter, který sv. Anežka založila, sousedí se sídlem našeho Exarchátu a 2) podle historických pramenů je možné předpokládat, že Anežka se svými sestrami navštěvovala bohoslužby ve starobylém chrámě sv. Haštala, než byl postaven kostel v areálu jejího kláštera.

V roce osmistého výročí jejího narození pořádá Rytířský řád Křížovníků s červenou hvězdou, který sama světice založila, celou řadu připomínkových akcí. Jejich přehled spolu s dalšími informacemi je možné najít na jejich webových stránkách http://www.krizovnici.eu/.

 

Sv. Anežka Česká, dcera krále Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské, se narodila v Praze 20. ledna 1211. Ve třech letech již byla zasnoubena s polským vévodou Boleslavem a s rodnou sestrou Annou poslána pod dohledem tety, sv. Hedviky, na výchovu k cisterciačkám do slezské Třebnice.

Po smrti svého dětského snoubence je znovu poslána na dva roky do kláštera v Doksanech k premonstrátkám. Král Přemysl však začal usilovat o spojení se štaufským císařským domem a zaslibuje dceru devítiletému synovi císaře Ferdinanda II., budoucímu Jindřichovi VII. a posílá Anežku tentokrát do Vídně ke dvoru Leopolda VI. Babenberského.

Ze sňatku však sešlo a tak se roku 1225 vrací přemyslovská princezna do Prahy a následující rok přijíždí poselstvo anglického krále Jindřicha III. Plantageneta. Zásnuby se uskutečnili, ale roku 1229 je Jindřich zrušil. Později se o ni zajímá již ženatý Jindřich VII., ale následným zájemcem o Anežčinu ruku se má stát Jindřichův otec Fridrich II., kterého však odmítla.

Anežka se rozhodla, navzdory sňatkové politice svého otce a inspirována svatým životem sestřenice Alžběty Uherské, vstoupit do řádu sv. Kláry. S bratrem Václavem I. zakládá v Praze špitál sv. Františka (1232) a v roce 1234 přijímá řeholní roucho a stává se první abatyší nového kláštera pražských klarisek.

Anežka prodchnuta ideálem sv. Františka a sv. Kláry usiluje o dodržování přísné původní řehole a je tak v písemném kontaktu jak se sv. Klárou, tak s papeži Řehořem IX., Inocencem IV. a Urbanem IV. Energická řeholnice byla zbožnou následovnicí františkánského ideálu i moudrou rádkyní své královské rodiny. V roce 1249 usmířila svého bratra - krále Václava I. s jeho synem Přemyslem, moravským markrabětem, a dále ve sporu synovce Přemysla Otakara II. s Rudolfem I. Habsburským sehrála diplomatickou roli.

„Starší sestra" jak se nechala nazývat po odstoupení z úřadu abatyše se snažila o osobní ryzí svatost a pokoru spojenou s láskou k spolusestrám, chudým a opuštěným. Z Anežčiných legend víme o její dobročinnosti, milosrdenství a umění diplomacie. Po naplněném životě umírá ve svém klášteře Na Františku v Praze 2. března 1282.

 Záhy 1328 žádá Eliška Přemyslovna o její kanonizaci, což se nepodařilo po dlouhá staletí ani na mocné přímluvy pražských arcibiskupů, panovníků a velmistrů křížovnického řádu, poněvadž od husitských válek bylo nezvěstné Anežčino tělo. Až roku 1874, na žádost arcibiskupa Schwarzenberga, byla uznána za blahoslavenou a tím bylo umožněno její veřejné uctívání i mimo křížovnický řád, který založila. Konečně 12. listopadu 1989 ji kanonizoval papež Jan Pavel II. (Další zajímavosti o sv. Anežce České je možné najít také ZDE: http://www.muzeumkarlovamostu.cz/svata-anezka-ceska/).

 

Exarchat.cz

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace