Školský rok na Ukrajine ...

Začínajúci prázdninový čas a vysvedčenia, ktoré väčšine z Vás podporované deti pošlú ma primelo krátko a laicky opísať Vám školský systém na Ukrajine.

Rovnako ako v Čechách je školská dochádzka povinná a aj ukrajinské deti po dovršení 6-teho roku prvýkrát sadajú do školských lavíc. Školský rok trvá od septembra do konca mája, kedy je v školách veľké slávostné ukončenie školského roku- tzv. „posledný zvonček,“ teda lúčenie sa so školou.

Žiaci sú v školách známkovaní 12 bodovým systémom, ktorý môžme približne porovnať s naším znákovaním takto: 12-11-10- výborný, 9-8-7- chválitebný, 6-5-4- dobrý, 3-2-1- dostatočný. Po vyučovaní majú žiaci vo väščích školách možnosť navštevovať mimoškoškolské aktivity, športové či umelecké krúžky.

Základná škola má tri stupne:

Prvý stupeň- 1-4 ročník- okrem základných predmetov sa vyučuje aj cudzí jazyk (anglický, nemecký).

Druhý stupeň- 5-9 ročník- stredný stupeň  základného vzelania, ktorý končí 9-tým ročníkom, ktorý žiaci ukončujú všeobecnými testami a dosahujú tak neúplné základné vzdelanie.

Po jeho ukončení môžu žiaci ďalej študovať v učilišti, lýceu…, alebo pokračujú v treťom stupni ZŠ.

Tretí stupeň- 10-11 ročník- úplné základné vzdelanie. V závere posledného ročníka abiturienti svoje vedomosti zužitkujú v záverečnom dôležitom testovaní z ukrajinského jazyka, matematiky a ďalších predmetov. Úspešným vyhodnotením týchto testov (dosiahnutím postačujúcich bodov) môžu pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu na ukrajinských univerzitách. V prípade neúspešnosti týchto testov robia prijímačky na VŠ.

Nadobudnuté vedomosti žiakov záležia vo veľkej miere od podnetného domáceho prostredia a kvalitnej odbornosti a motivácii učiteľov.

Skúsenosti sú rôzne (mnohí z vás mi to potvrdia z často jednoduchých listov, ktoré dostávajú od detí). Sú žiaci, ktorí majú ťažkosti ukončiť základné vzdelanie a v ďalšom štúdiu už nepokračujú. (Sú medzi nimi aj takí, ktorí svoje vzdelanie obetujú v prospech rodiny a aj v priebehu šk. roka odcházajú často za prácou, čo sa odzrkadlí na ich vzdelaní).

Ale sú aj takí, ktorí napriek absencii vyšie spomenutých podmienok dokážu ísť za svojou životnou túžbou a dokázať okoliu a hlavne sebe, že svojím vzdelaním môžu prispieť k pozitívnym zmenám v svojom prostredí.

Anna Janíčková, hlavní koordinátor projektů  na Zakarpatské Ukrajině 

Více na http://adoptujsi.cz/skolsky-rok-na-ukrajine/

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace