Ivan Jackanin

aj autorom Čítanky k slovensko-ukrajinským literárnym vzťahom pre 1.- 4. ročník stredných škôl. K uvedenej problematike uverejnil aj množstvo literárnokritických príspevkov v slovenských, českých a ukrajinských časopisoch a zborníkoch...

 

Narodil sa 28. augusta 1950 v Prešove. Základnú školu vychodil v rodnej dedine a Bardejove. Zmaturoval na ukrajinskej Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Prešove. Tam roku 1972 na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika získal magisterské vysokoškolské vzdelanie pedagóga. Po absolvovaní vysokej školy nastúpil pracovať ako redaktor Ukrajinského štúdia Československého rozhlasu v Prešove. Neskoršie sa vrátil do rodného kraja, pôsobí ako pedagóg a stáva sa redaktorom okresných Poddukelských novín v Bardejove. Od roku 1985 najprv ako redaktor, potom vo funkcii šéfredaktora pracuje v Slovenskom pedagogickom nakladateľstve, v oddelení ukrajinskej literatúry v Prešove. Súčasne od roku 1990 vykonáva aj funkciu zodpovedného redaktora orgánu Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku časopisu Dukľa.

Do literárneho diania vstupuje začiatkom 80. rokov uverejnením prvých poviedok v kolektívnom zborníku Mladé víno (Molode vyno, 1982) a postupne i v ukrajinských časopisoch Družno vpered a Dukľa. Po piatich rokoch knižne debutuje zbierkou poviedok Trvalé bydlisko (Misce prožyvańia, 1987). O rok neskôr vydáva zaujímavú zbierku poviedok pre deti Natalka už neplače (Natalka vže ne plače, 1988). Jeho umelecké dospievanie sa výrazne prejavilo v zbierke Všetko zanecháš (Use zalyšyš, 1990), v ktorej sa profiluje ako vnímavý interpret zložitej dedinskej problematiky. Táto vnútorná spätosť s prostredím prežitého detstva je vyjadrená aj v zbierke Tiene a jazvy (Tini i šramy, 1994). Kultivovanosťou štýlu, precíznou psychologickou kresbou postáv, profesionálnou vykulminovanosťou zápletiek sa vyznačuje zbierka krátkych próz Útek (Vteča, 1995). Roku 1997 vydavateľstvo Gražda v Užhorode pripravilo výber poviedok pod názvom Drevený smútok (Derevjanyj smutok). Za túto knihu bol ocenený prestížnou Medzinárodnou ukrajinskou literárnou cenou Hryhorija Skorovody.

Okrem vlastnej literárnej činosti sa permanentne zaoberá aj umeleckým prekladom. Roku 1989 vychádza jeho slovenský preklad z tvorby tunajšieho ukrajinského spisovateľa Štefana Hanuščina Vysoké schody. Roku 1994 vydal v ukrajinskom preklade antológiu súčasnej slovenskej poviedky Poľahčujúce okolnosti (Polehšujuči obstavyny). Do slovenčiny preložil výber ukrajinských ľudových rozprávok Majster Ivanko (1995), ktoré vyšli v užhorodskom vydavateľstve Karpaty. Je aj autorom Čítanky k slovensko-ukrajinským literárnym vzťahom pre 1.- 4. ročník stredných škôl. K uvedenej problematike uverejnil aj množstvo literárnokritických príspevkov v slovenských, českých a ukrajinských časopisoch a zborníkoch.

Ivan Jackanin sa aktívne venuje aj publikačnej činnosti so zameraním na aktuálne kultúrno-spoločenské problémy, a taktiež šíreniu slovenskej literatúry na Ukrajine a ukrajinskej duchovnej kultúry na Slovensku.

 august 1998

Zdroj. http://www.books.sk/writer_card.jsp?id=78

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace