Čižmárová, Mária; Jašková, Anna: Ukrajinsko-slovenská homonymia

Autorky této skvělé publikace, uvádějí ve vyčerpávající předmluvě ke slovníku podrobný výčet prací týkajících se homonym, z něhož jasně vyplývá, že „najdôslednejšie je táto problematika spracovaná v poľskej jazykovede“ (homonymie česko-polská, srbsko-pol

Sekret zachodu – povaha do žinok (Tajemství západu – úcta k ženám)
Mária Čižmárová, Anna Jašková
: Ukrajinsko-slovenská homonymia. Slovník ukrajinsko-slovenských medzijazykových homoným. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 2013, 273 s.

Průměrně vzdělaný příslušník jakéhokoli národa mluvícího slovanským jazykem nemusí být zrovna vystudovaným filologem, aby si dříve či později neuvědomil, že narazil na problém tzv. mezijazykové homonymie. Přesto je s podivem, že toto celkem lákavé téma nepřitahuje více badatelů.

Celý článek čtěte na http://www.iliteratura.cz/Clanek/32063/cizmarova-maria-jaskova-anna-ukrajinsko-slovenska-homonymia

© Rita Kindlerová - 29.9.2013

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace