Ukrajinský jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně!

Obor "Ukrajinský jazyk a literatura" se studuje jednooborově nebo v kombinaci s různými obory.

 

 
Obor "Ukrajinský jazyk a literatura" se studuje jednooborově nebo v kombinaci s různými obory. Studium je koncipováno jako jedno-/dvouoborové bakalářské a navazující magisterské (u dvouoborového studia v kombinaci s dalšími bakalářskými a navazujícími magisterskými obory).


PREZENČNÍ FORMA STUDIA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

 

                           

 
Bakalářské studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia je 6 semestrů. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 180 kreditů.

Bakalářské studium jednooborové Informace o studiu

 

                           

 
Kromě povinných oborových předmětů (75 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 76 kreditů. Všichni posluchači jednooborového studia musí během studia absolvovat jako povinně volitelný předmět dvousemestrový kurz základů dalšího slovanského jazyka ukončený zkouškou a složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a osatních filologických oborů. V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k bakalářské diplomové práci. O zadání diplomového úkolu musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází poslednímu semestru studia (v němž posluchač zapisuje diplomový seminář). Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín. Podmínky pro ukončení jednooborového bakalářského studia:  
 • získání nejméně 180 kreditů, z toho:
 • nejméně 75 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 76 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za kurz jiného slovanského jazyka ukončený zkouškou
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské diplomové práci
 • 4 kredity z filozofie
 • 2 kredity z tělesné výchovy

Doporučený studijní plán 1. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
RJA115Úvod do studia jazykovědyJ. Gazdazk4  
RJA116Úvod do studia literární vědyI. Pospíšil, V. Frantazk4  
UJA101Jazyková cvičení IP. Kalinaz4  
UJA106Reálie, zeměvěda a kultura UkrajinyD. Kšicováz3NOW(UJA105) 

  2. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLA103Slovanské jazyky z diachronního hlediskaP. Žeňuch, E. Krejčová, P. Žeňuchzk4  
UJA105Fonetika a fonologie ukrajinštinyO. Gazdošovázk4  
UJA103Jazyková cvičení IIP. Kalinazk4UJA101 
UJA110Stará ukrajinská literaturaM. Trčkovázk4  

  3. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA204Morfologie ukrajinštiny IH. Myronovaz4  
UJA201Jazyková cvičení IIIO. Gazdošováz4UJA103 
UJA205Ukrajinská klasická literatura IG. Binovák3  

  4. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA208Morfologie ukrajinštiny IIH. Myronovazk4UJA204 
UJA206Jazyková cvičení IVO. Gazdošovázk4UJA201 
UJA209Ukrajinská klasická literatura IIG. Binovázk4UJA205 

  5. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA308Syntax ukrajinštinyH. Myronovazk4  
UJA303Lexikologie a lexikografieT. Juříčkovázk4  
UJA301Jazyková cvičení VO. Lytvynyukz3UJA206 
UJA305Moderní a postmoderní ukrajinská literatura IG. Binovák3UJA209 

  6. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA306Jazyková cvičení VIO. Lytvynyukz3UJA301 
UJA310Moderní a postmoderní ukrajinská literatura IIG. Binovázk4UJA305 
UJA312Seminář k bakalářské diplomové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15  
UJA333Bakalářská diplomová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0  

      Bakalářské studium dvouoborové Informace o studiu

 

 

  

                           

 
Studenti povinně zapisují pouze povinné předměty studijního plánu, mají však možnost zapsat podle vlastního zájmu libovolný počet předmětů volitelných (oborových i neoborových). Všichni posluchači dvouoborového studia musí během studia složit zkoušku z některého světového (neslovanského) jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Jako volitelné kurzy, rozšiřující filologický profil studenta, doporučujeme přednostně zapisovat oborové kurzy, ale také volitelné kurzy jiných slavistických, případně dalších filologických oborů. V posledním semestru studia posluchači povinně zapisují Seminář k závěrečné (diplomové/oborové) práci Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce nebo přijetím oborové práce (u nediplomového oboru) a bakalářskou zkouškou. Bakalářská zkouška má charakter komplexního ověření znalostí získaných absolvováním povinných jazykovědných a literárněvědných disciplín.   Podmínky pro ukončení dvouoborového bakalářského studia:
 • získání celkem 95 kreditů v diplomovém, resp. 85 kreditů v nediplomovém studiu:
 • nejméně 75 kreditů z povinných kurzů
 • 15 kreditů za absolvování semináře k bakalářské práci (resp. 5 kreditů za seminář k oborové práci v nediplomovém studiu)
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 2 kredity z filozofie
 • 1 kredit z tělesné výchovy
 

Doporučený studijní plán 1. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
RJA115Úvod do studia jazykovědyJ. Gazdazk4  
RJA116Úvod do studia literární vědyI. Pospíšil, V. Frantazk4  
UJA101Jazyková cvičení IP. Kalinaz4  
UJA106Reálie, zeměvěda a kultura UkrajinyD. Kšicováz3NOW(UJA105) 

  2. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLA103Slovanské jazyky z diachronního hlediskaP. Žeňuch, E. Krejčová, P. Žeňuchzk4  
UJA105Fonetika a fonologie ukrajinštinyO. Gazdošovázk4  
UJA103Jazyková cvičení IIP. Kalinazk4UJA101 
UJA110Stará ukrajinská literaturaM. Trčkovázk4  

  3. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA204Morfologie ukrajinštiny IH. Myronovaz4  
UJA201Jazyková cvičení IIIO. Gazdošováz4UJA103 
UJA205Ukrajinská klasická literatura IG. Binovák3  

  4. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA208Morfologie ukrajinštiny IIH. Myronovazk4UJA204 
UJA206Jazyková cvičení IVO. Gazdošovázk4UJA201 
UJA209Ukrajinská klasická literatura IIG. Binovázk4UJA205 

  5. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA308Syntax ukrajinštinyH. Myronovazk4  
UJA303Lexikologie a lexikografieT. Juříčkovázk4  
UJA301Jazyková cvičení VO. Lytvynyukz3UJA206 
UJA305Moderní a postmoderní ukrajinská literatura IG. Binovák3UJA209 

  6. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA311Seminář k bakalářské oborové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z5 nediplomové studium
UJA344Bakalářská oborová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0 nediplomové studium
UJA312Seminář k bakalářské diplomové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15 diplomové studium
UJA333Bakalářská diplomová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0 diplomové studium
UJA399Státní závěrečná zkouška bakalářskáG. Binová, T. Juříčková, H. MyronovaSZk0  

      Přehled předmětů Podzimní semestr Povinné předměty

 

 

  

                           

 
 

 

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
RJA115Úvod do studia jazykovědyJ. Gazdazk4  
RJA116Úvod do studia literární vědyI. Pospíšil, V. Frantazk4  
UJA101Jazyková cvičení IP. Kalinaz4  
UJA106Reálie, zeměvěda a kultura UkrajinyD. Kšicováz3NOW(UJA105) 
UJA204Morfologie ukrajinštiny IH. Myronovaz4  
UJA201Jazyková cvičení IIIO. Gazdošováz4UJA103 
UJA205Ukrajinská klasická literatura IG. Binovák3  
UJA308Syntax ukrajinštinyH. Myronovazk4  
UJA303Lexikologie a lexikografieT. Juříčkovázk4  
UJA301Jazyková cvičení VO. Lytvynyukz3UJA206 
UJA305Moderní a postmoderní ukrajinská literatura IG. Binovák3UJA209 
UJA311Seminář k bakalářské oborové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z5 nediplomové studium
UJA344Bakalářská oborová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0 nediplomové studium
UJA312Seminář k bakalářské diplomové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15 diplomové studium
UJA333Bakalářská diplomová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0 diplomové studium
UJA399Státní závěrečná zkouška bakalářskáG. Binová, T. Juříčková, H. MyronovaSZk0  

  Volitelné předměty  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA_41Cvičení z ukrajinského pravopisu IM. Kryslováz2  
UJA_56Cvičení z ukrajinského pravopisu IIIL. Pavlíčekz2UJA_41 
UJ_03Konverzační cvičení z ukrajinštiny IO. Lytvynyukk2  
UJ_13Konverzační cvičení z ukrajinštiny IIIO. Lytvynyukk2UJ_12 
UJ_43Konverzační cvičení z ukrajinštiny VO. Gazdošovák2UJ_16 
UJ_56Ukrajinistika a její areálový kontext IP. Kalina, L. Pavlíčekk3  
UJ_59Klíčové události moderních dějin UkrajinyA. Zieglerz2  
UJ_45Hudba východních SlovanůP. Kalinak3  
UJA_51Ukrajinština v právní sféře IJ. Michálikováz2  
RJ_41Kulturní a politické dějiny Ruska a UkrajinyP. Bočekk3  
RJ_24Východoslovanský folklorD. Kšicovák3  
UJ_55Ukrajinský film IIL. Pavlíčekz2  
CH_01Chorvatština pro slavisty a bohemisty IL. Rychnovská, A. Zmeškalováz2  
PJ_03Polština pro začátečníkyJ. Klorek, K. Krawczykz2  
PJ_05Polština pro pokročiléM. Maciejewskaz2  
PL_23Jazyky starého a nového BalkánuV. Blažekk3  
PL_25Horní lužická srbština pro slavisty a bohemisty IF. Březinaz2  
RJ_42RétorikaJ. Dohnalk3  
RJ_43Úvod do sorabistikyP. Kalina, J. Šaurk3  
RJ_73Světová literatura pro slavistyI. Pospíšilk3  
UJ_64Ukrajinská právnická terminologie v evropském kontextuN. Artykutsaz3  

    Jarní semestr Povinné předměty  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLA103Slovanské jazyky z diachronního hlediskaP. Žeňuch, E. Krejčová, P. Žeňuchzk4  
UJA103Jazyková cvičení IIP. Kalinazk4UJA101 
UJA105Fonetika a fonologie ukrajinštinyO. Gazdošovázk4  
UJA110Stará ukrajinská literaturaM. Trčkovázk4  
UJA206Jazyková cvičení IVO. Gazdošovázk4UJA201 
UJA208Morfologie ukrajinštiny IIH. Myronovazk4UJA204 
UJA209Ukrajinská klasická literatura IIG. Binovázk4UJA205 
UJA306Jazyková cvičení VIO. Lytvynyukz3UJA301 
UJA310Moderní a postmoderní ukrajinská literatura IIG. Binovázk4UJA305 
UJA311Seminář k bakalářské oborové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z5 nediplomové studium
UJA312Seminář k bakalářské diplomové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15 diplomové studium
UJA333Bakalářská diplomová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0 diplomové studium
UJA344Bakalářská oborová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0 nediplomové studium
UJA399Státní závěrečná zkouška bakalářskáG. Binová, T. Juříčková, H. MyronovaSZk0  

  Volitelné předměty  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA_42Cvičení z ukrajinského pravopisu IIM. Kryslováz2UJA_41 
UJA_57Cvičení z ukrajinského pravopisu IVL. Pavlíčekz2UJA_56 
UJA_52Ukrajinština v právní sféře IIJ. Micháliková, H. Myronovak3UJA_51 
UJ_12Konverzační cvičení z ukrajinštiny IIO. Lytvynyukk2UJ_03 
UJ_16Konverzační cvičení z ukrajinštiny IVO. Lytvynyukk2UJ_13 
UJ_44Konverzační cvičení z ukrajinštiny VIO. Gazdošovák2UJ_43 
UJ_62Ukrajinistika a její areálový kontext IIO. Lytvynyukk4  
UJ_60Domácí a zahraniční politika současné UkrajinyA. Zieglerz2  
UJ_55Ukrajinský film IIL. Pavlíčekz2  
UJ_42Ukrajinská interpunkceO. Lytvynyukz2UJA308 
PJ_04Polština pro mírně pokročiléJ. Klorek, K. Krawczykz2 (plus 2 za zk)PJ_03 
PL_23Jazyky starého a nového BalkánuV. Blažekk3  
PL_24Slavistická exkurze do LužiceP. Kalina, J. Šaurz2  
PL_26Horní lužická srbština pro slavisty a bohemisty IIF. Březinazk2 (plus 2 za zk)  
PL_27Praktický kurz maďarštiny pro slavistyV. Daováz2  
RJB_44Literární text a antropologická hlediskaJ. Dohnalk3  
RJ_42RétorikaJ. Dohnalk3  
RJ_55Textový seminář k lužickosrbské kultuře a dějinámP. Kalina, J. Šaurz3  
UJ_46Úvod do hudební slavistikyP. Kalinaz2  
UJ_65Politický a socioekonomický vývoj Ukrajiny od roku 1991M. Laryšk3  

        MAGISTERSKÉ STUDIUM Magisterské studium jednooborové Informace o studiu

 

 

  

                           

 
Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat nejméně 120 kreditů. Kromě povinných oborových předmětů (31 kreditů) studenti jednooborového studia zapisují volitelné předměty z oborové nabídky a dále předměty z nabídky jiných oborů fakulty či univerzity tak, aby během studia získali za volitelné kurzy nejméně 55 kreditů. Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na studenty, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia. Jako volitelné předměty doporučujeme zapisovat především kurzy jiných slavistických a ostatních filologických oborů. Jako volitelné předměty nelze zapisovat kurzy, které student již absolvoval ve studiu bakalářském. V posledních dvou semestrech student povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci. Diplomový úkol musí být studentovi zadán nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář). Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a státní závěrečnou zkouškou. Podmínky pro ukončení jednooborového magisterského studia:
 • získání nejméně 120 kreditů, z toho:
 • 31 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 55 kreditů z volitelných kurzů
 • 4 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů

Doporučený studijní plán 1. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLB400StaroslověnštinaP. Žeňuchzk4  
RJB421Srovnávací studium slovanských literaturI. Pospíšil, L. Štěpán, V. Štěpánek, V. Frantazk4  
RJB422Řecko-latinské základy mluvnice a terminologieS. Žažazk4  
UJB420Lektorská cvičení IH. Myronovaz3  

  2. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA304Historický vývoj ukrajinštinyH. Myronovazk4  
UJA309Stylistika a normy jazykaT. Juříčkovázk4  
UJB421Lektorská cvičení IIH. Myronovazk4UJB420 

  3. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLB403Slovanské jazyky v historicko-kulturních souvislostechP. Žeňuchzk4  
UJB501Seminář k magisterské diplomové práci IP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15  

  4. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJB502Seminář k magisterské diplomové práci IIP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15UJB501 
UJB555Magisterská diplomová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0  

      Magisterské studium dvouborové Informace o studiu

 

 

  

                           

 
Magisterské (navazující) studium je organizováno po semestrech, standardní doba studia jsou 4 semestry. Studenti jsou během studia povinni získat na obou oborech kombinace dohromady nejméně 120 kreditů (70 kreditů na diplomovém a 50 kreditů na nediplomovém oboru). Kromě povinných oborových předmětů (27 kreditů) studenti dvouoborového studia zapisují povinně volitelné předměty z oborové nabídky (11 kreditů). Všichni posluchači musí během studia složit zkoušku z některého světového jazyka (angličtina, francouzština, němčina, španělština). Kurzy cizích jazyků zajišťuje fakultní oddělení Centra jazykového vzdělávání. Povinnost zkoušky ze světového jazyka se nevztahuje na posluchače, kteří tuto zkoušku absolvovali v rámci bakalářského studia. V diplomovém studiu student v posledních dvou semestrech povinně zapisuje Seminář k magisterské diplomové práci I a II, v posledním semestru povinně zapíše Magisterskou diplomovou práci. V nediplomovém studiu student nejpozději v posledním semestru povinně zapisuje Seminář k magisterské oborové práci a Magisterskou oborovou práci. O zadání diplomového úkolu, resp. tématu oborové práce, musí student požádat nejpozději do konce semestru, který předchází tomu semestru studia, v němž posluchač poprvé zapisuje diplomový seminář, resp. seminář k oborové práci. Magisterské studium je ukončeno obhajobou diplomové práce (resp. v nediplomovém studiu odevzdáním oborové práce) a státní závěrečnou zkouškou. Podmínky pro ukončení magisterského studia oboru v dvouoborovém studiu:
 • diplomové studium
 • získání nejméně 70 kreditů, z toho:
 • 27 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 11 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 30 kreditů za absolvování 2 diplomových seminářů
 • nediplomové studium
 • získání nejméně 50 kreditů, z toho:
 • 27 kreditů z povinných kurzů
 • nejméně 11 kreditů z povinně volitelných kurzů
 • 2 kredity za zkoušku z cizího (neslovanského) jazyka
 • 10 kreditů za absolvování semináře k oborové práci

Doporučený studijní plán 1. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
RJB421Srovnávací studium slovanských literaturI. Pospíšil, L. Štěpán, V. Štěpánek, V. Frantazk4  
RJB422Řecko-latinské základy mluvnice a terminologieS. Žažazk4  
UJB420Lektorská cvičení IH. Myronovaz3  

  2. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJA304Historický vývoj ukrajinštinyH. Myronovazk4  
UJA309Stylistika a normy jazykaT. Juříčkovázk4  
UJB421Lektorská cvičení IIH. Myronovazk4UJB420 

  3. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLB403Slovanské jazyky v historicko-kulturních souvislostechP. Žeňuchzk4  
UJB444Magisterská oborová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0  
UJB500Seminář k magisterské oborové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z10  
UJB501Seminář k magisterské diplomové práci IP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15  

  4. semestr  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJB502Seminář k magisterské diplomové práci IIP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15UJB501 
UJB555Magisterská diplomová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0  

      Přehled předmětů Podzimní semestr Povinné předměty  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLB400StaroslověnštinaP. Žeňuchzk4 povinný pro jednooborové studium
RJB421Srovnávací studium slovanských literaturI. Pospíšil, L. Štěpán, V. Štěpánek, V. Frantazk4  
RJB422Řecko-latinské základy mluvnice a terminologieS. Žažazk4  
UJB420Lektorská cvičení IH. Myronovaz3  
PLB403Slovanské jazyky v historicko-kulturních souvislostechP. Žeňuchzk4  
UJB501Seminář k magisterské diplomové práci IP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15 diplomové studium

  Volitelné předměty

 

 

  

                           

 
Kurz PLB400 Staroslověnština je pro jednooborové studium povinný.

 

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJ_56Ukrajinistika a její areálový kontext IP. Kalina, L. Pavlíčekk3  
UJ_59Klíčové události moderních dějin UkrajinyA. Zieglerz2  
UJ_55Ukrajinský film IIL. Pavlíčekz2  
UJ_45Hudba východních SlovanůP. Kalinak3  
UJA_47Překladatelský seminář IT. Juříčkováz2  
UJ_31Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny IH. Myronovak3  
RJ_41Kulturní a politické dějiny Ruska a UkrajinyP. Bočekk3  
CH_01Chorvatština pro slavisty a bohemisty IL. Rychnovská, A. Zmeškalováz2  
OJ309Teoretické základy etymologieH. Karlíkovázk4  
PJ_03Polština pro začátečníkyJ. Klorek, K. Krawczykz2  
PJ_05Polština pro pokročiléM. Maciejewskaz2  
PLB400StaroslověnštinaP. Žeňuchzk4 pro jednooborové studium povinné
PL_23Jazyky starého a nového BalkánuV. Blažekk3  
PL_25Horní lužická srbština pro slavisty a bohemisty IF. Březinaz2  
PL_33Slovanská dialektologieA. Brandner, L. Čižmárová, P. Krejčí, R. Madeckik3  
RJ_03Ruština pro slavisty IA. Janek, O. Ushakovaz2  
RJ_24Východoslovanský folklorD. Kšicovák3  
RJ_42RétorikaJ. Dohnalk3  
RJ_43Úvod do sorabistikyP. Kalina, J. Šaurk3  
RJ_73Světová literatura pro slavistyI. Pospíšilk3  

 

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
UJ_64Ukrajinská právnická terminologie v evropském kontextuN. Artykutsaz3  

  Jarní semestr Povinné předměty  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLB400StaroslověnštinaP. Žeňuchzk4 povinné pro jednooborové studium
UJA304Historický vývoj ukrajinštinyH. Myronovazk4  
UJA309Stylistika a normy jazykaT. Juříčkovázk4  
UJB421Lektorská cvičení IIH. Myronovazk4UJB420 
UJB444Magisterská oborová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0 nediplomové studium
UJB500Seminář k magisterské oborové práciP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z10 nediplomové studium
UJB501Seminář k magisterské diplomové práci IP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15 diplomové studium
UJB502Seminář k magisterské diplomové práci IIP. Kalina
[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]
z15UJB501diplomové studium
UJB555Magisterská diplomová práce[ hodnotí všichni vyučující pracoviště ]z0 diplomové studium
UJB599Státní závěrečná zkouška magisterskáG. Binová, T. Juříčková, H. MyronovaSZk0  

  Volitelné předměty  

kódnázevvyučujícíukon.kred.prerekvizitypoznámka
PLB400StaroslověnštinaP. Žeňuchzk4 povinné pro studium jednooborové
UJA_48Překladatelský seminář IIT. Juříčkováz2UJA_47 
UJ_12Konverzační cvičení z ukrajinštiny IIO. Lytvynyukk2UJ_03 
UJ_32Ekonomická, politická a právnická terminologie ukrajinštiny IIH. Myronovak3  
UJ_42Ukrajinská interpunkceO. Lytvynyukz2UJA308 
UJ_55Ukrajinský film IIL. Pavlíčekz2  
UJ_60Domácí a zahraniční politika současné UkrajinyA. Zieglerz2  
UJ_62Ukrajinistika a její areálový kontext IIO. Lytvynyukk4  
UJ_58Osobní jména východních SlovanůL. Pavlíčekk3  
OJ324Srovnávací etymologie slovanských jazykůH. Karlíkovák4  
PJ_04Polština pro mírně pokročiléJ. Klorek, K. Krawczykz2 (plus 2 za zk)PJ_03 
PJ_06Polština pro velmi pokročiléM. Maciejewskaz2PJ_05 
PLB_51Interkonfesionálne a interetnické procesy v karpatskom prostredíP. Žeňuchz2  
PL_23Jazyky starého a nového BalkánuV. Blažekk3  
PL_24Slavistická exkurze do LužiceP. Kalina, J. Šaurz2  
PL_26Horní lužická srbština pro slavisty a bohemisty IIF. Březinazk2 (plu
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace