Týden vědy Ústavu slavistiky ... Filozofická fakulta Masarykovy univerzity

Seminář východoslovanských jazyků a literatur: doc. Halyna Myronova, CSc., Mgr. Oxana Gazdošová: Prezentace Česko-ukrajinského právnického slovníku

Program Týden vědy Ústavu slavistiky

středa 18. 11. 2009 v zasedací místnosti FF MU

 

9:00

Úvod k prezentaci - vedoucí ústavu

 

9:05

 

Společné činnosti Ústavu slavistiky

(délka každého vystoupení max. 5 min.)

 

OPVK na Ústavu slavistiky, Centrum filologicko-areálových studií - Mgr. Josef Šaur

 

Prezentace práce odborných kabinetů  Ústavu slavistiky

Kabinet rusistických studií: doc. PhDr Květuše Lepilová, CSc., prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Kabinet filologicko-areálových studií  a Kabinet hungaroslavistiky: prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

Prezentace vědeckých časopisů vydávaných péčí nebo ve spolupráci Ústavu slavistiky

Opera Slavica - doc. PhDr. Josef Dohnal, CSc., PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Slavica Litteraria - prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD., Mgr. Michal Przybylski

Novaja rusistika   -  prof. PhDr. Ivo Pospíšil  DrSc.,   Mgr. Josef Šaur

 

Informace o dalších periodikách

Litteraria Humanitas  -         prof.  PhDr. Danuše Kšicová, DrSc.  

Brněnské texty k slovakistice -  prof. PhDr. Ivo Pospíšil  DrSc.

Proudy  - prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.‚ Mgr. Michal Przybylski

 

 

Prezentace činnosti slavistických společností se sídlem na Ústavu slavistiky FF MU:

Česká asociace slavistů, Slavistická společnost Franka Wollmana, Slavistická sekce Literárněvědné společnosti, brněnské pobočky, při AV ČR: kongresy a publikace  (prof. Pospíšil)

Středoevropské centrum slovanských studií (prof. Štěpán)

Ars comparationis  (prof. Kšicová)

Společnost přátel jižních Slovanů a její činnost včetně publikační (prof. Dorovský)

 

Diskuse

 

 

10:00

Prezentace knihy prof. PhDr. Ivana Dorovského, DrSc.,   Slovanské literatury a dnešek. MU, Brno 2008 (Pospíšil)

 

Diskuse

Přestávka

 

10:30

Prezentace činnosti seminářů Ústavu slavistiky

 

Seminář východoslovanských jazyků a literatur

 

Úvodní slovo: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.

 

max. délka vystoupení: 15 min.

 

doc. Halyna Myronova, CSc., Mgr. Oxana Gazdošová: Prezentace Česko-ukrajinského právnického slovníku

Mgr. Stanislav Oplatek: Téma: Základy terminologické práce, její přínos a možnosti využití.

Mgr. Eva Malenová: Ruská autorská pohádka na přelomu tisíciletí. Bilancování a perspektivy.

 

Diskuse

 

12:00

Seminář balkanistiky a jihoslovanských filologií

 

Úvodní slovo: Mgr. Pavel Krejčí, PhD.

 

PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.: Aktuální politicko-společenská situace na slovanském Balkáně a její historické souvislosti (20 min.)

Mgr. Petr Stehlík: Kletí Turci nebo ilyrští bratři? aneb Bosenští muslimové v programových spisech a literatuře chorvatského ilyrismu (20 min.)

Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.: Aktuální procesy v prostoru jihoslovanských jazyků aneb Bosenština a černohorština - nové jazyky? (20 min.)

Mgr. Elena Krejčová, Ph.D.: Profese soudního tlumočníka jako jedna z možných realizací absolventů jihoslovanských filologií (15 min.)

Diskuse

Přestávka

 

 

13:30

Seminář západoslovanských jazyků a literatur

 

Úvodní slovo: prof. PhDr. Ludvík Štěpán, PhD.

 

Prezentace knih

 

Slavista Frank Wollman v kontexte literatúry a folklóru. Eds: Hana Hlôšková - Anna Zelenková. Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, Česká asociace slavistů, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. Bratislava - Brno 2006.

 

Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúr a folklóru. Sds: Hana Hlôšková, Anna Zelenková. Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Česká asociace slavistů, Ústav etnológie SAV, Slavistická společnost Franka Wollmana v Brne, Bratislava - Brno 2008.

 

14:00

Seminář paleoslavistiky

 

Prezentace činnosti: doc. PhDr. Peter Žeňuch, CSc.

 

 

14:15

Seminář filologicko-areálových studií

Prezentace činnosti a seznámení s nově akreditovanými obory:

prof. PhDr. Ivo Pospíšil  DrSc., PhDr. Vladimír Franta, PhD., Mgr. Josef Šaur

 

Eva Niklesová: Hledání loci communes v tvorbě nejmladší české prozaické generace

 Zdroj: http://www.phil.muni.cz/wusl/home/News/ustav-slavistiky-k-tydnu-vedy-18-11-2009

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace