Studium na univerzitě v Rovném...

Proč si vybrat ukrajinský jazyk? ... Mgr. Olesja Čeperová a bc. Zbyněk Čepera, absolventi studia ukrajinistiky na FF UK v Praze

Proč si vybrat ukrajinský jazyk? ... Mgr. Olesja Čeperová a bc. Zbyněk Čepera, absolventi studia ukrajinistiky na FF UK v Praze

_______________________________________________________________________

 

Studium na univerzitě v Rovném...

Jako studenti 3. ročníku ukrajinistiky jsme v květnu roku 2008 díky podpoře PhDr. Věry Lendělové, CSc. a grantu FF UK vyjeli na dvoutýdenní stáž do oblastního města Rovného (ukrajinsky Rivno). Byla to pro nás velmi dobrá zkušenost a možnost seznámit se se studijním životem vysokoškoláků na Ukrajině. První týden jsme chodili na přednášky z ukrajinistiky.

Přednášky probíhají v jiném duchu, než na jaké jsme zvyklí z Čech. Spíše nám to připomínalo náš středoškolský systém. Překvapil nás například zvonek, na který jsme si již odvykli. Dále jsme si museli trochu zvyknout na celkově nižší věk studentů, protože díky ukrajinskému systému školství studenti na vysokých školách začínají běžně o 2 roky dříve, než u nás.

Proto je i přístup učitelů k žákům poněkud odlišný. Díky velmi dobré průpravě našich profesorů jsme překvapovali místní učitele naší vysokou úrovní znalostí, a to hlavně v oblasti jazykovědy.

Na jedné přednášce mě dokonce překvapilo, že na velmi jednoduchou otázku jsme v celé studijní skupině znali odpověď jen my dva. Je to dané hlavně tím, že místní mluví převážně suržykem (jakási kombinace ukrajinštiny a ruštiny) a spisovnou ukrajinštinou mluví snad jen učitelé. Studenti mezi sebou ukrajinštinu prakticky nepoužívají a často mluví pouze rusky.

Po celou dobu naší stáže k nám byli všichni velmi příjemní. Vycházeli nám vstříc ve všech ohledech a snažili se nám zajistit zajímavý program. Ubytování jsme měli na místní koleji a stravování ve výborné restauraci. Zde je třeba říci, že jídlo bylo skvělé.

Místní studenti nás brali na prohlídky města a do místního národního divadla. Tím jsme byli naprosto unešení. Úroveň místního diváka je sice na jiné úrovni než u nás (diváci si běžně pořizují fotografie a jsou poměrně hluční), ale pokud jde o herce, ti byli úžasní. Kvalita představení předčila všechna naše očekávání.

O víkendu jsme vyrazili na nedaleký Ostrožský zámek a do Počajevské Lávry s velmi dobrým průvodcem, který nám poutavě vyprávěl o místní historii.

Díky spolupráci s paní profesorkou A. Archanhelskou, DrSc., která působila jako lektor ukrajinského jazyka dva semestry v Praze, jsme chodili následující týden na přednášky bohemistiky. Studenti a dokonce i profesoři z nás byli naprosto nadšení, a jakmile se rozneslo, že jsou zde studenti z Čech, všichni si přáli, abychom přišli navštívit právě jejich studijní kruh.

Nakonec se pořádaly hromadné přednášky, ve kterých bylo spojeno vždy několik tříd dohromady. Posadili nás za katedru a studenti i jejich profesoři nás zasypávali otázkami. Jen velmi málo místních studentů má možnost během studia navštívit Českou republiku. Pro některé jsme byli první Češi, které kdy viděli. Všichni se snažili mluvit s námi česky, protože si chtěli vyzkoušet svou češtinu s rodilými mluvčími.

 Občas byli velmi překvapeni, když jsme jim opravili některé archaické výrazy, které nepoužívá snad už ani moje babička, ale celkově byla jejich čeština na velmi dobré úrovni a mohli mluvit skoro o čemkoli. Bylo úsměvné, jak si libovali v různých přirovnáních a pořekadlech, která naše mladá generace již prakticky nepoužívá.

Na oplátku jsme s nimi zas vedli některé hovory v ukrajinštině, abychom i my prověřili naši jazykovou vybavenost. Díky možnosti setkat se s živou ukrajinštinou v Praze jsme měli poměrně velkou výhodu oproti místním studentům, kteří čerpají pouze ze znalostí svých profesorů a knih.

Ačkoli jsme na Ukrajině pobyli jen krátce, tato stáž byla pro nás velkým přínosem. Navštívili jsme oblast Ukrajiny, která pro nás byla doposud neznámá, procvičili si své jazykové schopnosti a rozšířili oblast znalostí historie a literatury Ukrajiny, a hlavně jsme „ochutnali" život místních studentů.

 

Mgr. Olesja Čeperová a bc. Zbyněk Čepera, absolventi studia ukrajinistiky na FF UK v Praze

Zdroj: http://usvs.cis.cz/index.php?sekce=ukrajinistika/odkazy/

         http://www.ukrajinci.cz/cs/ukrajinistika-v-cr/detail/rozhovor-sadr-verou-lendelovou/

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace