Olomoucká ukrajinistika otevírá nový studijní obor!

Přijímací řízení do Bc. a Mgr. studijního programu Ukrajinská filologie a Ukrajinština pro hospodářsko-právní a turistickou oblast pro studijní rok 2010/11

Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblast

Písemná přijímací zkouška

Uchazeč prokáže:

  • znalost ukrajinských reálií (formou testu),  
  • znalost angličtiny na středoškolské úrovni (ověřeno testem).

U cizích státních příslušníků je požadována dobrá znalost češtiny, její úroveň bude u přijímacích zkoušek ověřena (formou písemného testu).

 Předpokládány počet přijatých pro studijní rok 2010/2011:20

 

Prezenční studium bakalářské dvouoborové:

 7310R183 Ukrajinská filologie

(tříleté bakalářské dvouoborové studium)

Přijímací zkouška: Písemná

Forma zkoušky: test.  Pro přijetí se vyžaduje znalost ukrajinských reálií (doporučená literatura je na webových stránkách sekce ukrajinistiky: www.ukrajinistika.upol.cz).

U cizích státních příslušníků je požadována dobrá znalost češtiny, její úroveň bude u přijímací zkoušky ověřena formou ústního pohovoru.

 Předpokládány počet přijatých pro studijní rok 2010/2011:15

  

Prezenční studium navazující magisterské dvouoborové:

 7310T183 Ukrajinská filologie

(dvouleté magisterské navazující dvouoborové studium)

Bez přijímací zkoušky:

Platí pro uchazeče, kteří absolvují na FF UP bakalářský studijní obor 7310R183 Ukrajinská filologie nebo mají obor v kombinaci

Přijímací zkouška:      Písemná

Platí pro uchazeče z jiných vysokých škol.

Uchazeči prokáží:

  • dokonalou znalost normativní mluvnice,
  • dokonalou znalost gramatického systému ukrajinštiny a všeobecného lexika včetně morfologické a syntaktické analýzy (uplatňováno především synchronní hledisko),
  • dovednost oboustranného překladu středně náročného textu s tematikou současného aktuálního dění,
  • znalost teorie a vývoje literatury a kultury 19. a 20. století,
  • schopnost samostatného písemného projevu na dané téma,
  • schopnost porozumět náročnému textu a písemně ho reprodukovat.

U cizích státních příslušníků je požadována výborná znalost češtiny, jejíž úroveň bude u přijímací zkoušky ověřena formou písemného testu.

 Předpokládány počet přijatých pro studijní rok 2010/2011:10

 Zdroj: http://www.ukrajinistika.upol.cz/

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace