Děti stepní Hellady

V knize s podtitulem Pražská ukrajinská básnická škola se poprvé v Čechách představuje tvorba třinácti básníků, kteří zde ve 20. a 30. letech minulého století pracovali. Publikaci sestavila doc.PhDr..Alena Morávková

Recenze Rity Kindlerové na www.iliteratura.cz

V knize s tímto názvem a podtitulem Pražská ukrajinská básnická škola se poprvé v Čechách představuje tvorba třinácti básníků, kteří zde ve 20. a 30. letech minulého století pracovali. Publikaci sestavila, předmluvu, literární medailony a studie napsala doc.PhDr..Alena Morávková, verše přeložili Petr Borkovec, Václav Daněk a Tomáš Vašut. Kniha, kterou vydala ČKR SPNV za přispění MZV ČR je doplněna portréty básníků a ukázkami prací Ukrajinského studia výtvarného umění v Praze.

Když tmavne den,
když hasnou řeči
jak schnoucí letorost,
přijď samoten
v zelený večer
na Karlův most

Na prezentaci publikace, pořádané Společností přátel, Slovanskou knihovnou a Velvyslanectvím Ukrajiny 21.května 2002 v Klementinu, řekla doc. A..Morávková: „Básník obvykle bývá spjat se svým prostředím a bolestně pociťuje každé vytržení z rodné půdy-jeho tvorbu často poznamenává pocit nezakotvenosti, osamocení, někdy i vykořeněnosti. Ostatně právě básníci se nejtíže přizpůsobují Nikdo z nich úplně nesplynul s českým prostředím.

Zbytnělo všecko, co se chvělo
v koruně mladé,zelené,
i moje rozdrásané tělo
najdou pod mostem z kamene.

Narozdíl od ruské emigrace žili ukrajinští básníci ve vlastní uzavřené komunitě (výjimkou bylo přátelství Jevhena Malanjuka se Svatoplukem Macharem), jejich díla se skoro nepřekládala do češtiny a kontakty s českým literárním světem byly sporadické. Proto, bohužel, nedocházelo k vzájemnému ovlivňování a obohacování. Někteří básníci se rozhodli pro návrat domů, ale na toto rozhodnutí tragicky doplatili.

A opět spojili se v jednom klamu,
podivné tango,- vášeň i hoře
Tak na tvých mlžných vlnách plavu,
kormidlo ztratila jsem, přístav shořel.

V jejich díle je akcentován motiv historické paměti, minulost se prolíná s přítomností - zvláštním rysem je universálnost, která připomíná profil renesančních umělců. S tím souvisí i pocit evropanství, pocit vědomého sepětí s evropským kulturním vývojem."

Nezdolnou sluneční dálavou-
blankytná chvíle - celý věk! 
Kam schovala jsi stepní Hellado,
varjažskou ocel, byzantinskou měď.

V besedě, kterou moderoval úřadující místo-předseda Společnosti přátel Tomáš Lukavský, vystoupili jako „kmotři" knihy prof.dr..Jiří Marvan,DrSc., rada Velvyslanectví Ukrajiny Jevhen Perebyjnis a ředitel odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR Mgr. Ladislav Škeřík. Slavnostní křest vhodně zarámovaly ukrajinské písně ve znamenitém podání sólistky pražského Národního divadla Naděždy Petrenkové a sólisty České filharmonie Viktora Byčoka

- jk -

ukázky z veršů Andrije Harasevyče,Jurije Darahana, Oleny Telihy a Jevhena Malanjuka.

Zdroj:  http://www.spnv.cz

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace