ČAU... - Česká asociace ukrajinistů...

- je dobrovolné sdružení vědeckých a pedagogických pracovníků zabývajících se otázkami ukrajinistiky, překladatelů, kritiků, publicistů a kulturních pracovníků, kteří pomáhají šířit vědomosti o Ukrajině a ukrajinské kultuře...

Česká asociace asociace ukrajinistů je dobrovolné sdružení vědeckých a pedagogických pracovníků zabývajících se otázkami ukrajinistiky, překladatelů, kritiků, publicistů a kulturních pracovníků, kteří pomáhají šířit vědomosti o Ukrajině a ukrajinské kultuře na území České republiky.

Česká asociace ukrajinistů byla založena 10. ledna 1991 sedmnácti odborníky z oblasti literární vědy, jazykovědy, historiografie a překladatelství, její stanovy poté zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR.

Jedním z hlavních cílů činnosti je dosažení koordinace a výměny informací mezi odborníky z různých dílčích oblastí ukrajinistiky.

Činnost asociace byla od počátku zaměřena především na pořádání přednášek, besed a diskusních setkání určených nejen pro členy, ale i vysokoškolské studenty. Naši snahou je též vyhovět zájemcům z řad širší veřejnosti.

Zatím byly příslušné akce konány jen v Praze, ačkoli asociace má členy také na ukrajinistických pracovištích na univerzitách v Brně a Olomouci.

Asociace má 44 členy (z toho dva čestné).

Kontaktní adresa: chlanova@centrum.cz

Dosud uspořádané akce asociace:

Semináře

 • Pracovní seminář "ČESKÁ ASOCIACE UKRAJINISTŮ patnáct let činnosti (1991-2006)" - 6.11.2006.
 • Život a vědecký odkaz prof. Ivana Paňkevyče
 • Současný stav a výhledy české universitní ukrajinistiky
 • Seminář ukrajinštinářů (historie a současnost literárního překladu ukrajinských literárních děl do češtiny)

Přednášky

 • přednáška Kateřiny Skupové: "Vliv roku 1968 v Československu na ukrajinské opoziční hnutí. Československo-ukrajinské vztahy v 2. polovině 60. let".(30.11.2005)
 • setkání pořádané ve spolupráci se Slovanksou knihovnou: K jedné z kapitol modrních ukrajinských dějin (Prezentace knihy Jána Mlynárika Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha, 2005)
 • J. Bárta, M. Kolísková - Volby na Ukrajině v r. 2002
 • Z. Hanusová - Mykola Lysenko a Čechy
 • M. Kocjubynská - Současná vydavatelská činnost na Ukrajině
 • J. Kučmáš - Vznik nezávislé Ukrajiny v r. 1991
 • S. Kužel - K problematice národní sebeidentifikace Ukrajinců-Rusínů na Prešovsku (na příkladě obce Hromov)
 • A. Morávková - Ukrajinská emigrace v Československu
 • O. Pelenská - Ukrajinská akademie výtvarných umění v Praze
 • O. Ponomariv - Jazyková situace na Ukrajině
 • R. Šišková - Česká jazykovědná ukrajinistika
 • J. Vacek - Práce na úplné bibliografii publikací ruské, ukrajinské a běloruské emigrace v ČSR (1918-45)
 • T. Zahradníček - Nové publikace francouzské ukrajinistiky
 • B. Zilynskyj - K bibliografii česko-ukrajinských lit. vztahů
 • J. Šámalová - Vztahy kozáků s českými zeměmi v 16. a 17. st. a reflexe tohoto fenoménu v české literatuře 19. st.
 • F. Sokolová - Epizoda ze života Dmytra Čyževského (k jeho zájmu o ukrajinsko-běloruské literární vztahy)
 • I. Seredjuk - Současné tendence vývoje architektonického myšlení na Ukrajině
 • B. Zilynskyj - Český román o ukrajinských dělnících v nacistickém Německu
 • M. Skála - Ukrajinské vojenské tábory v českých zemích za první republiky
 • D. Svoboda - Ukrajinská otázka v nacistických ideově-strategických perspektivách
 • Věra Nečasová - Hladomor 1921-23 v ukr. drobné próze 20. let

Setkání a besedy

 • s Mgr. Ritou Kindlerovou, která strávila 6 porevolučních měsíců na Ukrajině - (14.12.2006).
 • setkání pořádané ve spolupráci se Slovanksou knihovnou: K jedné z kapitol modrních ukrajinských dějin (Prezentace knihy Jána Mlynárika Osud banderovců a tragédie řeckokatolické církve. Praha, 2005). Setkání se uskutečnilo 6.6.2005.
 • s velvyslancem Ukrajiny v ČR R. Ljubkivským (k problémům vývoje ukrajinského státu)
 • s básníkem a vydavatelem ze SRN Ihorem Tračem
 • s básníkem a překladatelem z češtiny V. Žytnykem
 • s prozaikem J. Chorunžým
 • s literárním historikem L. Kucenkem
 • s historikem J. Šapovalem

Kulaté stoly

 • Minulost a současnost Zakarpatské Ukrajiny (Podkarpatské Rusi)
 • Současná Ukrajina (ekonomika, kultura, obchod)

Prezentace publikací

 • Prezentace knihy akademika Mušinky o I. Paňkevyčovi

Vzpomínkové akce

 • Vzpomínkový seminář věnovaný doc. Zatovkaňukovi a doc. Židlickému.

Diskuze

 • O projektovaném slovníku česko-ukrajinských vztahů

Konference

 • Ve spolupráci se Slovanskou knihovnou, Velvyslanectvím ukrajiny v ČR, Ukrajinskou iniciativou v ČR, Sdružením Ukrajinek v ČR byla ve dnech 12.-14. 10. 2005 organizována konference věnovaná 80. výročí založení Muzea osvobozeneckého boje Ukrajiny nazvaná "Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny v Praze. Ztráty a nálezy".
 • Mezinárodní konference Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu
  12.-14. listopadu 2003 se v prostorách Národní knihovny v Praze uskutečnila mezinárodní konference "Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu" věnovaná 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze. Konferenci pořádala Slovanská knihovna při Národní knihovně České republiky, Ukrajinská iniciativa v České republice, Česká asociace ukrajinistů a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Koncepci zajímavě pojaté akce vytvořila členka asociace paní Oksana Pelenská.

Zdroj: usvs.ff.cuni.cz

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace