„Sláva Bohu na Výsosti, pokoj na zemiť lidu hojný Vůle dobré...

Zdraví J.Marvan...

„Sláva Bohu na Výsosti, pokoj na zemiť lidu hojný Vůle dobré..."

Všickní maličkému děťátku se radují
Jemužto nebeští dali jméno Ježíšek anjelé
A pravili: „Když jsme naše hlýdali nočním stáda časem
Že se nám narodil Spasitel světa mocný
A pastýř dobrý", hlasitým volajíce plesáním:
„Sláva Bohu na Výsosti, pokoj na zemiť lidu hojný
Vůle dobré..."
Nejni jináč, tomu věř, já sám to Děťátko, kterému
Vůl a osel slouží, spatřil jsem v chlívě ležící...

V.J. Rosa: Pastýřské rozmlouvání o narození Páně
(Čechořečnost seu Grammatica Linguae Bohemicae 1672, str. 510)

Zdraví J.Marvan

 

________________________________________

Prof., PhDr. Jiří Marvan, Ph.D., (*1936) vystudoval češtinu a ukrajinštinu na Filozofické fakultě UK v Praze.
Roku 1963 odešel do zahraničí, kde působil na univerzitách v Uppsale, Stockholmu, Oregonu, Kalifornii, Pensylvánii a Melbourne. V letech 1994-1997 byl prvním českým velvyslancem v Řecku.
Dnes přednáší na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně a na Karlově univerzitě v Praze.
Jeho četné publikace se týkají hlavně slavistiky a baltistiky v širším evropském kontextu.
Námětem řady jeho odborných a publicistických prací je „lingvoekologie" - řeč jako prostředí, jeho ochrana a záchrana.

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace