Zkola - Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje...

www.zkola.cz ... Také s tématikou multikulturní výchovy a integrace...

Naleznete zde také: Průřezová témata rámcových vzdělávacích programů, texty a metodické podklady k průřezovým tématům rámcových vzdělávacích programů pro základní školy a gymnázia...

Také s tématikou multikulturní výchovy a integrace, například zde: 

http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/prurezovatemataramcovychvzdelavacichprogramu/multikulturnivychova/default.aspx

 

Příručka MULTI KULTI

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje nabízí pedagogům základních a středních škol publikaci pro realizaci multikulturní výchovy ve škole.

Zdroj:http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/prurezovatemataramcovychvzdelavacichprogramu/multikulturnivychova/30889.aspx

 

Integrace žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému

Správné zařazení žáka - cizince do konkrétního ročníku ve vyučovacím procesu rozhoduje také o tom, zda bude mít příležitost plně využít svého intelektuálního potenciálu. Ze závěrů mnoha výzkumů vyplývá, že problémy při začleňování cizinců do výuky v základních školách jsou dány především několika faktory: věkem; motivací ke vzdělávání, délkou pobytu v českém prostředí, mateřským jazykem, znalostí společného komunikačního kódu.

Zdroj: http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/prurezovatemataramcovychvzdelavacichprogramu/multikulturnivychova/30626.aspx

 

Než začneme s multikulturní výchovou

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni připravil novou příručku pro pedagogy základních i středních škol.

Zdroj: http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/prurezovatemataramcovychvzdelavacichprogramu/multikulturnivychova/28948.aspx

 

Základy školení

Příručka pro pedagogy, školitele pracující s multikulturními skupinami a další zájemce.

Zdroj: http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/prurezovatemataramcovychvzdelavacichprogramu/multikulturnivychova/28204.aspx

 

Interkulturní učení

Příručka pro pedagogy pracující s mládeží. Teorie a praxe interkulturního učení - nápady, zkušenosti, aktivity.

Zdroj: http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/prurezovatemataramcovychvzdelavacichprogramu/multikulturnivychova/26594.aspx

  

Materiály k tématům multikulturality naleznete také v Kabinetu společenských věd a v rubrice Rasismus, xenofobie a otázka multikulturního soužití.

Zdroj: http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/prurezovatemataramcovychvzdelavacichprogramu/multikulturnivychova/default.aspx

 www.zkola.cz

 

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace