ÚIV: Ředitelé se v oblasti integrace dětí potýkají s velkými počty žáků ve třídách...

Celkem 78 % škol, do nichž dochází alespoň jeden žák-cizinec, uvedlo, že by uvítalo pomoc asistenta. Tyto školy spatřují jeho přínos zejména v běžné výuce (79 %) a v komunikaci s rodinami těchto dětí (69 %).

pátek, 21. května 2010 · Štítky: školství

ÚIV: Ředitelé se v oblasti integrace dětí potýkají s velkými počty žáků ve třídách a s nedostatkem asistentů pedagoga

Ředitelé mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol se v oblasti inkluzivního vzdělávání potýkají především s velkým počtem žáků ve třídách a s nedostatkem asistentů pedagoga. Ředitelé si rovněž stěžují na nedostatek finančních prostředků na podpůrná opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a na nedostatek odborníků se specializací na SVP ve školách. Vyplývá to z březnového šetření, které provedl Ústav pro informace ve vzdělávání na reprezentativním vzorku 2 459 škol. Šetření se dále zaměřovalo na asistenty pedagoga pro žáky sociálně znevýhodněné a pro žáky-cizince.

Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky

Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky působí z různých druhů škol (od mateřských po vyšší odborné) nejčastěji na základních školách (14 % základních škol má alespoň jednoho asistenta pedagoga). Vyšší podíl škol s asistenty je také typický pro sociálně problémové regiony, tj. Ústecký a Moravskoslezský kraj.

Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné jsou nejvíce přínosní při kontrole kázně a úkolů a při pochopení učiva. Ředitelé mateřských škol též oceňují kladnou roli asistenta při komunikaci s rodinou a při přípravě dětí na vyučování.

Asistenti pedagoga pro žáky-cizince

Celkem 78 % škol, do nichž dochází alespoň jeden žák-cizinec, uvedlo, že by uvítalo pomoc asistenta. Tyto školy spatřují jeho přínos zejména v běžné výuce (79 %) a v komunikaci s rodinami těchto dětí (69 %).
Asistent pedagoga by dle ředitelů byl pro žáky-cizince nejpřínosnější ve školách, kam docházejí žáci původem z Vietnamu a z Ruska nebo Ukrajiny. U žáků z Vietnamu zazněl často též zajímavý požadavek, aby asistent pedagoga byl ze stejné komunity jako žáci, což může poukazovat na jistou uzavřenost vietnamské komunity.

Při integraci žáků-cizinců považují ředitelé základních škol za nejzávažnější nedostatky nevhodné učebnice a pomůcky, nedostatek financí na podpůrné integrační programy a neznalost českého jazyka. Mateřské školy si naopak na nevhodné učebnice ani na nedostatek financí na integrační programy nestěžují, naopak narážejí na komunikační bariéru s rodiči a velkým problémem je pro ně kulturní odlišnost dětí.

Podrobná zpráva z tohoho šetření je vystavena na webových stránkách ÚIV: http://www.uiv.cz/clanek/17/1969.

Zdroj: http://www.ceskaskola.cz/2010/05/uiv-reditele-se-v-oblasti-integrace.html

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace