Rovné příležitosti dětí a žáků...

V rámci tohoto dotačního programu je možné získat dotaci například na vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR. Žádosti mohou být podávány od 24. ledna do 3. února 2011.

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji 

V rámci tohoto dotačního programu je možné získat dotaci například na vzdělávání dětí cizinců žijících na území ČR. Žádosti mohou být podávány od 24. ledna do 3. února 2011.

Grantové projekty předkládané v rámci této výzvy musí být zaměřeny pouze na níže uvedené aktivity:

 • Uplatňování a zlepšování organizačních forem a výuky a vyučovacích metod podporujících rovný přístup ke vzdělávání, včetně tvorby individuálních vzdělávacích plánů, využití ICT a e-learningových aplikací.
 • Zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání.
 • Rozvoj poradenství, propracování a rozšíření nabídky asistenčních, speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 • Vybudování „záchytné sítě" pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a těch, co se do systému chtějí navrátit.
 • Včasné zajištění minimální garantované péče o děti se sociokulturním znevýhodněním.
 • Prevence rasismu a xenofobie prostřednictvím podpory multikulturní výchovy a vzdělávání.
 • Vzdělávání dětí cizinců (především jazykové) žijících na území ČR.
 • Podpora neformálního vzdělávání a kompetencí v něm získaných, zdokonalování systému vzdělávání pracovníků NNO a středisek volného času, vytváření vzdělávacích modulů uznatelných jako součást dalšího vzdělávání.

 Podporované činnosti pro podnikatele:

 • Vzdělávání
 • Činnosti podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních organizací
 • Činnosti organizací dětí a mládeže

Výše finanční podpory na jeden grantový projekt:

Minimálně: 800 000,- Kč
Maximálně: 5 000 000,- Kč

 Maximální výše podpory:

100 % uznatelných nákladů

 Žádost se předkládá osobně na oddělení grantových schémat, kde bude zřízena podatelna žádostí o GP, 6. patro výškové budovy RCO nebo doporučeně poštou na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor investic a evropských programů

Oddělení grantových schémat

Jeremenkova 40 b)

779 11 Olomouc

Kontaktní osoby:

Ing. Martin Černocký

Tel.: +420 585 508 342

m.cernocky@kr-olomoucky.cz

 

Ing. Stanislava Palová

Tel.: +420 585 508 233

Fax: +420 585 508 429

s.palova@kr-olomoucky.cz

 

 

Podrobnější informace se můžete dozvědět na stránkách edotace.cz zde.

www.edotace.cz

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace