Projekt Varianty o cizincích v ČR

Odkaz je vhodným tématickým námětem v rámci multikulturní výchovy pro pedagogy. Poskytuje základní údaje o Vietnamcích, Ukrajincích, Bělorusech, muslimech.

Odkaz je vhodným tématickým námětem v rámci multikulturní výchovy pro pedagogy.

 Poskytuje základní údaje o Vietnamcích, Ukrajincích, Bělorusech, muslimech.

 Seznamuje s profily cizinců žijících v ČR. Praktickým cílem je, aby studenti znali základní údaje o zemích, z nichž výše uvedení cizinci pocházejí, a to jak z hlediska historie, tak současnosti.

Dále aby znali a pochopili specifika daných kultur, dokázali odhalit předsudky vůči těmto cizincům a racionálně je vyvracet. V oblasti muslimské problematiky jde o znalost základních znaků islámského náboženství, společných rysů i odlišností křesťanství, judaismu a islámu.

Studenti by měli být schopni rozlišit fakta o islámu a předsudky vůči němu, identifikovat příčiny mezinárodního terorismu, odlišit ho od náboženství a mít představu o životě muslimů v ČR.

Odkaz poskytuje bohatou nabídku praktických aktivit s uvedením jejich cíle, velikosti skupiny, potřebného času, pomůcek (přípravy) a detailního popisu postupu.

Použitý zdroj:

KOLEKTIV AUTORŮ. Interkulturní vzdělávání I : projekt Varianty. Praha: Člověk v tísni, 2002. Str. 355-479. [online]. [cit. 2007-07-12].
URL:<http://www.varianty.cz/cdrom/podkapitoly/b05cizinci.pdf>.

 

Zdroj: http://www.multikultura.cz/clanky/9-projekt-varianty-o-cizincich-v-cr/

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace