Pro pedagogy: 4. Nejrozšířenější omyly o zemi nad Dněprem...

„Ukrajina je země na východě Evropy." Už tato na první pohled banální a jasná věta je pouhým politickým produktem a logicky neodpovídá pravdě.

Zdroj, autor: www.czechkid.cz

Celý článek naleznete na http://www.czechkid.cz/si1410.html

 


„Ukrajina je země na východě Evropy." Už tato na první pohled banální a jasná věta je pouhým politickým produktem a logicky neodpovídá pravdě. Každý, kdo se podívá na mapu Evropy, zjistí, že geografický střed Evropy se nachází právě na Ukrajině, v její západní části. Tuto klasifikaci asi hned tak nezměníme, ale pokud už používáme geografické termíny, pokusme se mít před očima mapu a ne zažité stereotypy.

 

 

Ani s tvrzením, že Ukrajinci jsou typickým slovanským národem, se nelze plně ztotožnit. Ukrajina je etnicky velmi zajímavou zemí a slovanské obyvatelstvo, které se rozšířilo na toto území teprve v 6.století, je silně promíšeno s Turky, Tatary, Poláky, Němci, Rumuny, Maďary, Litevci, Bulhary, Bělorusy, Rusy, Řeky a samozřejmě také s Židy. Na samém začátku existence státu Kyjevské Rusi ještě stáli severští Vikingové, a tak byla vládnoucí třída a dvůr Skandinávci, konkrétně Ugrofinové, předchůdci dnešních Finů. Ukrajinská kultura je tedy neuvěřitelně bohatá, neboť absorbovala elementy ze všech kultur, se kterými se setkala. Ukrajina byla před násilnou stalinovskou homogenizací obyvatelstva,kterou započala už Kateřina Veliká, multikulturním státem par excelence. Odsuny či likvidace jiných než majoritních etnik po druhé světové válce proběhly i v naší zemi (viz Sudetenland v sekci česko-německé vztahy), v Polsku, Chorvatsku a i ve zbytku východního bloku. Vznik tzv. národních států se silně podepsal na růstu xenofobie jejich obyvatel, kteří byli zbaveni přirozené možnosti srovnávat jiné kultury, se kterými tradičně sousedily a částečně splývaly po staletí.

A argumentem, že jsou Ukrajinci národem nájemních dělníků, který vždycky vzhlížel ke svému velkému staršímu bratrovi na východ, souhlasit nejde ani v nejmenším. Rusko je bratr sice velký, ale o několik set let mladší, který vyrostl z kultury své mladší sestry Ukrajiny a dlouhá staletí ji exploatoval a drancoval. I přes 15 let tzv. nezávislosti Ukrajiny ji ještě celou nevyvrhl a udělat to ani nehodlá.
Ve vydrancované zemi, kde byly důsledně odstraňovány elity, bude ještě chvíli trvat, než bude ekonomická situace alespoň na takové úrovni jako u nás. Bylo by dobře si připomenout, že Česká republika je sice komunismem jednou z nejpostiženějších zemí po stránce duševní, ale ekonomicky byla vždy na čele východního bloku. Po r. 1989 nedošlo k žádnému zázraku a velkým změnám v oblasti národního hospodářství, ale naše země přesto prosperuje, neboť má na čem a s čím začít. Diametrálně odlišná byla situace v zemích bývalého SSSR, kterým nezůstalo kromě závislosti na ruské ekonomice nic. Výjimku tvoří pouze 3 malé baltské země, které jsou příklady ekonomických zázraků.
Zemi o velikosti Ukrajiny však malé dotace na nohy nepostaví.
S Ukrajinou tedy věc zdaleka není jednoduchá, jak by se na první pohled zdálo. Není totiž a ani nikdy nebude jen takovým menším Ruskem, bývalou kolonií SSSR, jedním z 15 násilně připojených států k tomuto imperiu. Má svou bohatou kulturu a historii, kterou musela po staletí hájit před okolními mocnostmi, jež měly a stále mají na Ukrajinu spadeno jako na zemi, která oplývá nerostným bohatstvím, úrodnou půdou a která má tu smůlu, že má důležitou strategickou polohu v Evropě. Tyto faktory vedly během staletí ke stovkám represí, jež zapříčinily silnou emigraci. Proto Ukrajinci dnes nežijí jen na území Ukrajiny, ale i Severní a Jižní Ameriky, Evropy i Austrálie či Jihoafrické republiky.
Ukrajina je největší zemí Evropy a zahrnuje v sobě mnoho kulturně i jazykově historických regionů, které byly do dnešní podoby sjednoceny až po druhé světové válce. A z takové země pochází Olga, jejíž rodinu osud jako jednu z mnoha zavál z Ukrajiny až sem, do České republiky. Olga pochází ze Zakarpatí. Její rodiče se ale rozhodli začít nový život bez chudoby a korupce, který přinese jejich dětem lepší možnosti a budoucnost, a vybrali si naši republiku. Mohli bychom jejich rozhodnutí brát jako kompliment pro naši zemi i nás samotné.

Zdroj: www.czechkid.cz

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace