Integrace žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému

O projektu „Czechkid", který napomáhá začlenit multikulturní výchovu do výuky ve druhém a třetím stupni našich škol se více dozvíte v článku Projekt Czechkid - nástroj zavádění multikulturní výchovy...

Správné zařazení žáka - cizince do konkrétního ročníku ve vyučovacím procesu rozhoduje také o tom, zda bude mít příležitost plně využít svého intelektuálního potenciálu. Ze závěrů mnoha výzkumů vyplývá, že problémy při začleňování cizinců do výuky v základních školách jsou dány především několika faktory: věkem; motivací ke vzdělávání, délkou pobytu v českém prostředí, mateřským jazykem, znalostí společného komunikačního kódu.

Na metodickém portálu Výzkumného ústavu pedagogického se objevila série článků PaedDr. Jaromíry Šindelářové, CSc., která se problematice úspěšného začleňování žáka - cizince do českého vzdělávacího procesu i do kolektivu třídy věnuje na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Společně s týmem kolegů v rámci různých grantů a projektů prováděla náslechy, hospitace, nejrůznější výzkumy a vedla dialogy s žáky - imigranty i jejich pedagogy v základních školách v různých regionech v České republice.

Integrace žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému

Úvod do problematiky začleňování žáků - cizinců do výuky

Začleňování žáků - cizinců do výuky v ZŠ

O projektu „Czechkid", který napomáhá začlenit multikulturní výchovu do výuky ve druhém a třetím stupni našich škol se více dozvíte v článku Projekt Czechkid - nástroj zavádění multikulturní výchovy.

 

Zdroj: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, www.rvp.cz

Zdroj: http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/prurezovatemataramcovychvzdelavacichprogramu/multikulturnivychova/30626.aspx

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace