Czech made? Dnes o životě Ukrajinců u nás...

Kosmopolis - průvodce světem pozoruhodných kultur a odlišného životního stylu. Reportáže, portréty a aktuality z multikulturní společnosti.

Czech made? Další díl připravený ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha.

Dnes o životě Ukrajinců u nás - video zde.

__________________________

autor: http://www.ceskatelevize.cz

Kosmopolis - průvodce světem pozoruhodných kultur a odlišného životního stylu. Reportáže, portréty a aktuality z multikulturní společnosti.

Kosmopolis - tak se jmenuje pořad České televize, který od října 2005 nahradil na obrazovkách po pěti letech multikulturní magazín Velký vůz. Už podtitul pořadu - „magazín o tom, že žít se dá i jinak" - napovídá, že pořad se sice multikulturní tematice nevyhýbá, ale podstatně více se zaměřuje na odlišnost jako na princip, s nímž je třeba počítat.

 Proto se nemůže striktně věnovat např. jen menšinám národnostním, ale zaměřuje se na nejrůznější minority a subkultury a seznámuje diváky s různými, někdy i poměrně netradičními způsoby života.

Reportáže představují lidi, kteří se nechtějí nebo ani nemohou stát součástí většinové společnosti, seznámuje nás s osobnostmi, které se svými postoji neváhají kráčet proti proudu, třebaže je taková cesta zpravidla obtížnější, lemovaná nepochopením a lhostejností, mnohdy i averzí okolí. Smyslem magazínu není menšinovou jinakost propagovat na úkor většinového názoru.

Naopak, odlišnost považuje Kosmopolis za nabídku, rovnoprávnou možnost, která nemusí být méně kvalitní jenom proto, že je jiná.

Proč "multikulturní" a co to vlastně je?

Každodenně se setkáváme s nejrůznějšími vlivy (kulturními, náboženskými, etnickými...) stejně jako s alternativními způsoby života, odlišnými od naší tradiční kultury. Ty se s ní však - mnohdy nezávisle na nás - vzájemně prolínají a tím spoluvytvářejí i naše kulturní zázemí. Na vztahu k odlišnostem si můžeme nejen ověřit míru vlastní tolerance, ale tento vztah je především zrcadlem, v němž poznáváme lépe sami sebe, v němž se odráží kvalita našeho vlastního života.

Proč právě magazín?

V roce 1996 odstartovala Česká televize v Tvůrčí skupině Zity Drdové pravidelné multikulturní vysílání cyklem televizních dokumentů "Svět bez hranic". Multikultura byla tou dobou v České republice obecně neznámé slovo, které vzbuzovalo spíše nedůvěru. Nebylo snadné dostat do obecného povědomí, že se nejedná o mapování etnických menšin na území naší republiky, ale o respekt k odlišnosti (případně její odmítnutí) na základě poznání.

Od té doby se mnohé změnilo. Multikultura se pomalu ale jistě stává realitou i v České televizi. Prostupuje nejen vysílacím schématem, ale i personálním obsazením. Multikulturním tématům se začali svobodně věnovat i autoři dokumentů. Průkopnická role cyklu "Svět bez hranic". byla splněna a lpění na jeho pokračování by bylo jen jejím rozmělňováním.

Proto se producent Antonín Trš, jako autor koncepce tohoto cyklu a jeho původní dramaturg, rozhodl iniciovat jeho zrušení. Dokumenty s multikulturní tématikou tím samozřejmě nezanikly, jen opustily tématicky vymezený cyklus a staly se součástí vysílacích oken společenských dokumentů.

Určitou společenskou potřebu od té doby plní forma magazínu. Ovšem magazínu tématického, s promyšlenou stavbou. Žádný jiný žánr totiž neumožňuje dát do vzájemných souvislostí a kontrastů tolik názorů, příběhů, myšlenek a témat.
 
Proč zrovna Velký vůz?

Existuje mnoho názorů na vzájemné soužití odlišných kultur a společenství. Jejich spektrum vymezují plynové komory na straně jedné a všeobjímající pohled Stvořitele, který se na nás možná dívá právě z Velkého vozu, na straně druhé.

Přejdeme-li však z hvězdné abstrakce do české reality a nastoupíme-li např. do pražského metra, zjistíme, že ve stejném vagonu se veze takové množství odlišných individualit, že kdyby se každá z nich měla projevit v celé své nutkavé originalitě, muselo by to být nutně na úkor těch druhých. Na konečnou by tak možná dorazil jen vagón jateční váhy.

Název magazínu Velký vůz tedy vyjadřuje jak potřebu vlastního prostoru pro každou odlišnou jedinečnost, tak nutnost tuto jedinečnost do určité míry podřídit. Ne snad přímo zájmu většiny, jako spíš zájmu nezastavit vůz, v němž chtějí někam dojet všichni cestující.

Proč a kam v něm všichni jedeme, to je otázka, která by se měla jako "duch nad vodami" nést nad všemi díly magazínu.

Pro koho to vlastně je?

Právě proto, že se u nás multikultura stává ne sice samozřejmou, ale přece jen součástí reality, je magazín určen všem, kdo v této realitě žijí. Spory o tom, má-li být jeho cílová skupina tzv. většinová nebo menšinová mi připadají zbytečné. Zaměření na menšinu by muselo být zaměřením na menšinu etnickou. Ale na kterou vlastně? Hledání vyváženého prostoru pro každou jednotlivě by bylo zdrojem nekonečných sporů o místo na slunci. Hlavně bychom se však dopustili vytváření mediálního ghetta. Máme-li se naučit žít v rámci jedné společnosti všichni společně, jak po tom koneckonců volají i názvy některých občanských sdružení, měli bychom jít na obrazovce příkladem.

Odpověď na otázku cílového diváka magazínu by tedy zněla: Kdokoli, kdo je ochoten přemýšlet nejen o životě svém, ale i o těch druhých. Motivovaný divák nebude zklamán, protože ho přitom navíc pobavíme.

Více naleznete na http://www.ceskatelevize.cz/program/209562210300009.html?online=1

Zdroj: http://www.ceskatelevize.cz/program/209562210300009.html?online=1

http://www.ceskatelevize.cz/program/10209648499-08.01.2010-18:25-2-kosmopolis.html?online=1#video

http://www.ceskatelevize.cz/program/1095908415-22.01.2010-18:25-2-kosmopolis.html?deid=1227

 

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace