Pořady o Ukrajině, ukrajinistika, články

PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Ukrajinská iniciativa v ČR zajišťuje informačně - zábavné pořady o Ukrajině pro děti českých ZŠ a jiné zájemce.
Přednášky se soustřeďují především na kulturu Ukrajiny, obyvatelstvo, na ukrajinsko - české vztahy, o současný vztah Ukrajinců s majoritním obyvatelstvem v ČR. Na setkáních jsou aktivní i děti. V rámci setkání se seznamují s některými předměty a zvyky, které jsou pro Ukrajinu symbolické. Přednášky jsou obohaceny o powerpointovou prezentaci. 

V České republice je aktivních několik ukrajinských dětských a mládežnických kroužků, vč. ukrajinské sobotní školy Erudyt, centra Krok, uměleckých kroužků Džerelo a Berehynja. Dotazy ohledně projektu a uvedených informací zasílejte, prosím, na uicr@centrum.cz.

 

  UKRAJINISTIKA
Ukrajinistické obory, popřípadě slavistické, mají v ČR mnohaletou tradici. Pokud se zajímáte o ukrajinistiku jako vědní obor, doporučujeme Vám kontaktovat příslušné fakulty pražské, brněnské či olomoucké univerzity. S řadou představitelů fakult jako organizace průběžně spolupracujeme a vytváříme tak širší ponětí o ukrajinistice či ukrajinice vůbec.

Vzhledem k tomu, že akademické pojetí je v každém ukrajinistickém centru jiné, doporučujeme se zájemci obrátit přímo na příslušné obory nebo semináře jednotlivých ukrajinistik: • pražská ukrajinistika - Ústav slavistických a východoevropských studií FF UK Praha; • brněnská ukrajinistika - Ústav slavistiky FF Masarykovy univerzity Brno; • olomoucká ukrajinistika - Sekce ukrajinistiky Katedry slavistiky FF Univerzity Palackého Olomouc

Studium ukrajinistiky je spjato i se slavistikou, proto zde nabízíme informaci o nejznámější Slovanské knihovně v ČR, kterou naleznete v prostorách Národní knihovny ČR v Praze (Klementinum). Slovanská knihovna nabízí množství literatury pro studium, vydává vlastní publikace, zajištuje ukrajinistické přednášky na nejrůznější témata, zpřístupňuje fond světové slavistické literatury.

LITERATURA
V českém prostředí se s ukrajinskou kulturou můžeme setkat velice zřídka. Pro mnoho Čechů znamenala tzv. pomerančová revoluce (2004) i svého druhu „objevení" Ukrajiny...© Rita Kindlerová www.iliteratura.cz

Škola / dětem / literatura

Jurij Kamajev ... Med z dikalonom

...Táta čím dál častěji mlčí a kouří smrduté cigarety, které si balí do novinového papíru. Matka říkali, že před válkou byl úplně jiný - veselý, vtipný, krásně hrál na housle.

Jurij Kamajev ... Med z dikalonom

Bolestná, ale uzdravující cesta k vlastní minulosti

Sborník Slovanské jazyky a literatury: hledání identity

PŘÍHODA Marek - VAŇKOVÁ Hana (eds.). Slovanské jazyky a literatury: hledání identity. Červený Kostelec - Praha: Pavel Mervart, 2009. ISBN 978-80-87378-10-6.

3 лютого - Цей день в історії: Річниця смерті Павла Архиповича Загребельного

українського письменника, лауреата Шевченківської премії, Героя України (2004)...

Виборча ко(а)мпанія в Україні

У нас наближаються вибори. Тому збільшується частотність вживання слів, пов'язаних з виборами. По-перше, слова „кампанія

2.2.2010 ... 165 років від дня народження Івана Павловича Пулюя (1845-1918)

Професор Вищої технічної школи в Празі, ректор її першого в Європі електротехнічного факультету. Доктор Страсбурзького університету. Державний радник з електротехніки Чехії і Моравії.

Čeština pro malé cizince na dosah ...

článek Petry Procházkové o projektu Čeština pro malé cizince na dosah aneb Neleknem se češtiny!

Ukrajinský jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně!

Obor "Ukrajinský jazyk a literatura" se studuje jednooborově nebo v kombinaci s různými obory.

Чесько-словацька Мазепiана

Оксана Пеленська, Радіо «Свобода»...Не тільки в Україні, а й у Чехії зараз помітний значний інтерес до Мазепи - полководця, політика, мецената, вважає чеський історик Мірослав Оттоманскі.

Чеські мандри сучасним українським літературним пейзажем

Оксана Пеленська: Четверо студентів, які вивчають українську мову і літературу,та двоє викладачів із кафедри україністики Карлового університету - це творча група, яка працювала над новим виданням.

Cizinec ve třídě - máte takový problém?

Téma: Jak ve třídách pracovat s žáky-cizinci. ... diskuzní forum...

Poselství k 96. Světovému dni migrantů a uprchlíků

Vlídné přijetí cizinců, především dětí, se stává hlásáním evangelia solidarity, uzavírá poselství k 96. Světovému dni migrantů a uprchlíků Benedikt XVI.

Aнглійськa мовнa школa у Празі

Вчені стверджують, що найбільш оптимальний час для того, аби навички іноземної мови надовго збереглися в пам'яті - це період дитинства, тобто вік до 7 років, оскільки вже після 18-ти цієї можливості практично не існує.

"З ледачим все біда: хоч верть-круть, хоч круть-верть..."

27 січня - 220 років з дня народження Петра Петровича Гулака-Артемовського

Integrace žáků - cizinců do českého vzdělávacího systému

O projektu „Czechkid", který napomáhá začlenit multikulturní výchovu do výuky ve druhém a třetím stupni našich škol se více dozvíte v článku Projekt Czechkid - nástroj zavádění multikulturní výchovy...

Publikace MULTI KULTI

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje nabízí pedagogům základních a středních škol publikaci pro realizaci multikulturní výchovy ve škole.

Zkola - Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje...

www.zkola.cz ... Také s tématikou multikulturní výchovy a integrace...

Олександра Екстер

Олександра Екстер була тою ланкою, що з'єднувала найновіші прояви європейського живопису з авангардними рухами в Україні та Росії...

Multikulturní výchova: je třeba přejít od slov k činům...

Čeští školáci vědí o menšinách málo. ... Člověkvtísni.cz ...

Multikulturní výchova - Metodický portál RVP... Portál vzdělávání...

Smyslem průřezového tématu Multikulturní výchova (MKV) je seznamovat žáky s rozmanitostí kultur, prohlubovat jejich poznání vlastní identity, rozvíjet jejich smysl pro respekt a solidaritu, nacházet způsoby spolupráce s odlišnými kulturami.

Multikulturní výchova... Multikulturní centrum Praha

Níže naleznete výběr publikací a užší výběr pojmů vztahujících se k multikulturní problematice s výkladem.

Обговорення перекладiв в унiверситетi на філософському факультеті Карлового університету в Празі

Про Андруховича, Прохазька та інших письменників розповідала доктор доктор філософії Вєра Лендєлова, котра вважає, що Тарас Прохазько цілком заслуговує на Нобелівську премію за літературу.

Prezentace publikace Putování současnou ukrajinskou literární krajinou:

prozaická tvorba představitelů tzv. „stanislavského fenoménu" ... 27. 1. 2010 v 17.00 hod.

Projekt Varianty o cizincích v ČR

Odkaz je vhodným tématickým námětem v rámci multikulturní výchovy pro pedagogy. Poskytuje základní údaje o Vietnamcích, Ukrajincích, Bělorusech, muslimech.

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace