Poděkování a přání do nového roku / Дякуємо Вам за підтримку і співпрацю

Vážení přátelé, čtenáři časopisu Porohy, členové Ukrajinské iniciativy, příznivci ukrajinského dění v České republice.

Ukrajina znovu prochází těžkou zkouškou nového zlomového období. Velmi si ceníme morální i finanční podpory Ukrajiny ze strany všech zúčastněných jednotlivců, neboť naděje i zklamání jsou každodenní zkušeností obyvatel Ukrajiny. I proto patří velký dík těm, kteří hájí státní hranice země i naději na onu lepší budoucnost. Dík patří rovněž všem Ukrajincům žijícím v ČR, kteří organizovaně či samostatně podporují své blízké doma, zároveň se snaží žít onen lepší vysněný život zde v ČR.

Poděkování patří také všem spřízněným ukrajinským i českým organizacím za podporu a spolupráci ve všech důležitých společných projektech v roce 2014. Problémů bude vždy dost. I v dobách složitých však „starosti hledíme občas s radostmi střídat, abychom s klidnou myslí kdejaké útrapy snášeli..."

Za Radu Ukrajinské iniciativy přeje vše nejlepší do nového roku (dle starého či nového stylu)
Viktor Rajčinec - předseda

.............

Шановні друзі, читачі часопису «Пороги», члени Української ініціативи, прихильники українських подій в Чеській Республіці.

Україна переживає і проходить серйозні випробування нової епохи. Ми високо цінуємо моральну і фінансову підтримку України з боку всіх активних осіб, оскільки надія і розчарування є зараз повсякденним досвідом українського народу. Саме тому ми надзвичайно вдячні тим, хто захищає кордони України і надію на краще майбутнє. Ми також висловлюємо подяку всім українцям в Чеській Республіці, які організовано або індивідуально підтримують своїх близьких вдома, намагаючись водночас жити тут в Чеській Республіці краще життя.

Спасибі українським та чеським організаціям за підтримку і співпрацю в рамках усіх спільних проектів в 2014 році. Проблем завжди буде багато. Але, навіть у важкі часи, "намагаймось турботи з радощами чергувати і, із душевним спокоєм, усілякі труднощі поборемо...!"

Від Ради Української ініціативи всього найкращого Вам до нового року (за старим чи новим стилем), веселих і спокійних Різдвяних Свят.
З повагою, Віктор Райчинець - голова

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace