Dopis ČT k dokumentu Exodus a národnostně‐menšinového vysílání v ČT

Ukrajinská iniciativa v České republice 

Česká televize Vážený pan Vít Kolář
výkonný ředitel komunikace a vnějších vztahů
Kavčí hory
140 70 Praha 4
info@ceskatelevize.cz

Ve věci dokumentu Exodus a národnostně-menšinového vysílání v ČT

Vážený pane řediteli, 

obracíme tímto Vaši pozornost a pozornost Vašich kolegů na odvysílaný dokument Exodus, týkající se přesídlení Volyňských Čechů zpět do České republiky, který nás inspiroval k sepsání tohoto příspěvku. Vadí nám tón dokumentu, který vyznívá pro česko-ukrajinskou vzájemnost spíše negativně, přestože za dvacet let novodobých česko-ukrajinských vztahů došlo ke značnému posunu ve spolupráci mezi oběma zeměmi i ke sblížení obyvatel obou zemí. Ukrajina prožívá nejsložitější období své novodobé historie. Dnes již skoro zapomenutá anexe Krymu, tj. části ukrajinského území, neustálý tlak na východ Ukrajiny ze strany Ruské federace, geopolitická situace Ukrajiny v současném světě vůbec, to jsou momenty, kterým je třeba rozumět a zohledňovat je při tvorbě obdobných dokumentů. 

Je proto vhodné, aby ČT jakožto veřejnoprávní médium zasazovala události týkající se česko-ukrajinských vztahů do reálného obrazce, neboť příspěvky typu "viděno očima" mohou být tendenční. Nelze podporovat nekvalifikovaný názor, že jakýkoliv národ na Ukrajině je či může být pronásledován jen proto, že je na Ukrajině národem menšinovým. 

Dokument budí dojem, jako by Ukrajina páchala neodčinitelnou křivdu tím, že v lepším případě nedovede Volyňské Čechy ochránit, v tom horším, že sama usiluje o jejich zdraví              a životy. Výsledkem je cynická podívaná, v níž se několik rodin, usilujících o přesídlení do ČR, prezentuje jako oběti ukrajinských nepravostí. Poukazovat na utrpení určité národnostní skupiny je vzhledem k ukrajinské tragédii, která postihuje občany Ukrajiny zcela rovnoměrně, nevhodné.

Cca 180 Volyňských Čechů, kteří projevili ochotu odstěhovat se do ČR, bezesporu prožívá složité životní období a je třeba jim popřát lepší život v nové vlasti, byť pro ně proces vžívání se do staronového životního prostoru nebude snadný. 

Ze zákona placené médium má ovšem být poskytovatelem informační platformy pro národnostní menšiny v ČR, což se zatím z důvodů nezájmu ze strany redakcí či vedení ČT neděje. Je tedy zřejmé, že minimálně 5% občanů ČR, majících jiný než český původ, má právo alespoň po takové platformě, s ohledem na dezinformace a nepříliš kvalitní dokumenty, volat. 

Vyzýváme tedy rovněž k obnovení seriózní diskuse o národnostně menšinovém vysílání v ČR, neboť ani na úrovni poradních orgánů vlády ČR není v tomto ohledu zatím zřejmý žádný posun.

 

S pozdravem, za uvedené představitele organizací

Bohdan Rajčinec, tajemník

 

Mgr. Tereza Chlaňová, Ph.D.

Česká asociace ukrajinistů, předsedkyně

chlanova@centrum.cz

Mgr. Olga Mandová

Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny, předsedkyně mandova@gvp.cz

Mgr. Taras Muraško

Ukrajinská iniciativa v ČR, člen poradního orgánu

taras.murasko@gmail.com

Zpět

Unian

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace